Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gå i borgen

Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Borgensförbindelser gäller ofta lån men förekommer även vid telefonabonnemang och leverensavtal till exempelvis el. Allt vanligare med borgen blir det i bostadssammanhang, framför allt för hyreskontrakt men också när bostadsrättsföreningar ska godkänna nya medlemmar.

I många fall har de som ställt upp som borgensmän varit helt ovetande av det ansvar de åtagit sig. Det har ibland uppfattats som en formalitet, ungefär som bevittnande av en namnteckning men är i själva verket ett villkor för lånet, hyresavtalet eller vad det kan handla om.

Borgen är en säkerhet. Den som lånar ut pengar, hyr ut bostäder och liknande ska göra en fullgod kreditprövning av sin kund. Långivaren, eller hyresvärden, kan dessutom kräva någon slags säkerhet. För ett lån kan det vara exempelvis en panträtt i en fastighet, så kallad realsäkerhet, eller ett borgensåtagande, så kallad personsäkerhet. Eftersom borgen ger en säkerhet bör låntagaren få en lägre ränta än om det saknas säkerhet.

Om det krävs ett borgensåtagande bör långivaren göra en kreditprövning av borgensmannen. Han eller hon bör med god marginal kunna betala låntagarens skuld – eller uppfylla hyresgästens ekonomiska skyldigheter enligt avtalet.

  • Låntagaren ska också försäkra sig om att borgensmannen förstår innebörden och konsekvenserna av sitt åtagande. Borgensmannen bör lämna skriftlig information där det framgår att: långivaren kan kräva hela betalningen av en eller flera borgensmän om borgen inte är begränsad
  • ett borgensåtagande finns kvar även efter en skilsmässa eller liknande från en person som man gått i borgen för
  • borgensmannens tillgångar inklusive bostaden kan behöva säljas.


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster