Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Synpunkter och medborgarförslag

Om du tycker att något behöver göras eller förändras i de kommunala verksamheterna kan du framföra ditt förslag antingen genom att lämna din synpunkt eller ett medborgarförslag. Här hittar du mer information om hur du gör.

Synpunkter

Synpunkter kan vara kritik och beröm, men kan också vara ett förslag. Ett förslag som lämnas in i form av en synpunkt handlar ofta om enklare saker som kan utredas och/eller åtgärdas direkt av en tjänsteperson som arbetar med frågorna. Sådana förslag kan röra behov av en vägskylt på en gata, belysning vid ett övergångsställe eller information på kommunens webbplats.

Synpunkter handläggs skyndsamt och oftast direkt av en tjänsteperson på berörd förvaltning. Förvaltningen kan också välja att lyfta upp förslaget till nämnd för att politikerna ska fatta beslut om det behövs.

Lämna en synpunkt

Synpunkter och klagomål - skola och förskola

Har du en synpunkt eller ett klagomål som rör skolan eller förskolan ska du i första hand kontakta personal i verksamheten. Om det inte räcker kan du lämna ditt klagomål via webben. Ditt klagomål lämnas över till den berörda rektorn eller förskolechefen.

Din synpunkt lämnar du via ett formulär här på webbplatsen.

Medborgarförslag

När ett medborgarförslag lämnas in startas en politisk process. Först beslutar kommunfullmäktige om medborgarförslagets giltighet. Om det är giltigt lämnas det till kommunstyrelsen för beredning/utredning. Därefter sker en beredningsprocess, där tjänstepersoner utreder förslaget och beslut fattas av flera beslutsinstanser innan frågan åter når kommunfullmäktige som beslutar om förslaget ska genomföras eller ej. Beredningen tar oftast mellan 6 och 12 månader.

Frågor som skickas in som medborgarförslag är oftast av mer omfattande karaktär och kan exempelvis handla om att kommunen behöver en ny policy eller göra en större investering.

Lämna ett medborgarförslag

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster