Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Synpunkter och medborgarförslag

Om du tycker att något behöver göras eller förändras i de kommunala verksamheterna kan du framföra ditt förslag antingen genom att lämna din synpunkt eller ett medborgarförslag. Här hittar du mer information om hur du gör.

Synpunkter

Synpunkter kan vara kritik och beröm, men kan också vara ett förslag. Ett förslag som lämnas in i form av en synpunkt handlar ofta om enklare saker som kan utredas och/eller åtgärdas direkt av en tjänsteperson som arbetar med frågorna. Sådana förslag kan röra behov av en vägskylt på en gata, belysning vid ett övergångsställe eller information på kommunens webbplats.

Synpunkter handläggs skyndsamt och oftast direkt av en tjänsteperson på berörd förvaltning. Förvaltningen kan också välja att lyfta upp förslaget till nämnd för att politikerna ska fatta beslut om det behövs.

Lämna en synpunkt

Synpunkter och klagomål - skola och förskola

Har du en synpunkt eller ett klagomål som rör skolan eller förskolan ska du i första hand kontakta personal i verksamheten. Om det inte räcker kan du lämna ditt klagomål via webben. Ditt klagomål lämnas över till den berörda rektorn eller förskolechefen.

Lämna in en synpunkt eller ett klagomål

Medborgarförslag

När ett medborgarförslag lämnas in startas en politisk process. Först beslutar kommunfullmäktige om medborgarförslagets giltighet. Om det är giltigt lämnas det till kommunstyrelsen för beredning eller utredning. Därefter sker en beredningsprocess, där tjänstepersoner utreder förslaget och beslut fattas av flera beslutsinstanser innan frågan åter når kommunfullmäktige som beslutar om förslaget ska genomföras eller inte. Beredningen tar oftast mellan 6 och 12 månader.

Frågor som skickas in som medborgarförslag är oftast av mer omfattande karaktär och kan exempelvis handla om att kommunen behöver en ny policy eller göra en större investering.

Läs mer om och hur du lämnar in ett medborgarförslag

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster