Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Synpunkter och medborgarförslag

Du kan använda såväl synpunkter som medborgarförslag för att framföra förslag till kommunen på saker du tycker behöver göras eller förändras i de kommunala verksamheterna. Genom att klicka i menyn till vänster kan du lämna in din synpunkt eller ditt medborgarförslag.

Synpunkter

Synpunkter kan vara kritik och beröm, men kan också vara ett förslag. Ett förslag som lämnas in i form av en synpunkt handlar ofta om enklare saker som kan utredas och/eller åtgärdas direkt av en tjänsteman som arbetar med frågorna. Sådana förslag kan röra behov av en vägskylt på en gata, belysning vid ett övergångsställe eller information på kommunens hemsida.

Synpunkter handläggs skyndsamt och oftast direkt av en tjänsteman på berörd förvaltning. Förvaltningen kan också välja att lyfta upp förslaget till nämnd för att politikerna ska fatta beslut om det behövs.

Synpunkter och klagomål - skola och förskola

Har du en synpunkt eller ett klagomål som rör skolan eller förskolan ska du i första hand kontakta personl i verksamheten. Om det inte räcker kan du lämna ditt klagomål via webben. Ditt klagomål lämnas över till den berörda rektorn eller förskolechefen. Din synpunkt lämnar du via ett formulär här på webbplatsen.

Medborgarförslag

När ett medborgarförslag lämnas in startas en politisk process. Först beslutar kommunfullmäktige om medborgarförslagets giltighet. Om det är giltigt lämnas det till kommunstyrelsen för beredning/utredning. Därefter sker en beredningsprocess, där tjänstemän utreder förslaget och beslut fattas av flera beslutsinstanser innan frågan åter når kommunfullmäktige som beslutar om förslaget ska genomföras eller ej. Beredningen tar oftast mellan 6 och 12 månader.

Frågor som skickas in som medborgarförslag är oftast av mer omfattande karaktär och kan exempelvis handla om att kommunen behöver en ny policy eller göra en större investering.

Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-11-12

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster