Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vad händer med ditt klagomål?

Så här behandlar vi ett klagomål:

  • Vi registrerar klagomålet och tilldelar det ett ärendenummer (dnr).
  • Vi utser en ansvarig handläggare som får ta hand om klagomålet.
  • Vi skickar meddelande till eleven/vårdnadshavaren om vem som ska handlägga ärendet och hur processen fortsätter.
  • Utredningen av ärendet mynnar ut i ett beslut. Vi meddelar innehållet i beslutet till eleven/vårdnadshavaren och till övriga berörda.
  • Vi avslutar ärendet. Ärendet blir till hjälp och underlag för oss i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster