Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Dina åsikter är värdefulla för oss!

Kritik och bra idéer är förutsättningar för utveckling och förnyelse. Dina synpunkter är därför mycket värdefulla och hjälper oss att förbättra vår service.

En synpunkt kan vara såväl ett klagomål som ett förslag eller beröm. Om du har några idéer om hur vi kan utvecklas, tveka inte utan lämna in dem till oss. Tjänstepersonen som arbetar med frågan ska sedan återkomma till dig med ett svar om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Det här händer med din synpunkt

När du har skickat in en synpunkt till oss lämnas den vidare till den som är ansvarig för verksamheten som din synpunkt gäller. Det är den verksamheten som är ansvarig för att hantera och, om möjligt, åtgärda dina synpunkter. Om du har lämnat dina kontaktuppgifter ska verksamheten också återkoppla till dig så snart som möjligt.

Alla inlämnade synpunkter diarieförs (registreras i kommunens ärendehanteringssystem) i kommunens synpunktsdiarium. Det gör vi för att synpunkterna lättare ska kunna följas upp. De rapporteras också till ansvariga nämnder och kommunstyrelsen två gånger per år för att politikerna ska kunna veta hur våra invånarna upplever kommunens tjänster. Inga personuppgifter finns med när synpunkterna rapporteras.

Kom ihåg att om du vill få återkoppling från oss är det viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter.

Så lämnar du din synpunkt


Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera och besvara din synpunkt. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Anna Gabrielsson

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster