Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarförslag

Du har möjlighet att påverka politiken i frågor som är viktiga för dig genom att lämna ett medborgarförslag. Du som är folkbokförd i Håbo kommun kan lämna medborgarförslag.

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får däremot inte lämna in medborgarförslag.

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Lämna in förslaget till kommunkansliet senast 7 arbetsdagar före aktuellt fullmäktigesammanträde.

Så lämnar du ett medborgarförslag

För att medborgarförslaget ska kunna tas upp till behandling ska det:

  • vara skriftligt,
  • innehålla namn, e-postadress och telefonnummer till den eller dem som lämnat förslaget så att vi enkelt kan ta kontakt,
  • innehålla ett konkret förslag som fullmäktige kan ta ställning till,
  • inte handla om mer än en sak eller ämne per förslag
  • vara undertecknat av den eller dem som lämnat förslaget.

Innan du lämnar medborgarförslag, tänk på att

  • förslaget inte får handla om myndighetsutövning mot enskilda eller personärenden i övrigt
  • innehållet i förslaget inte får vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot andra lagar eller författningar
  • förslaget inte får ha behandlats i fullmäktige de senaste två åren
  • förslaget anmäls till närmaste fullmäktigemöte. Fullmäktige beslutar om förslaget är giltigt och om vem som ska besluta om eller bereda det.
  • alla medborgarförslag som lämnas in till kommunen räknas som offentliga handlingar och arkiveras. Det innebär att vem som helst har rätt att titta på, läsa och kopiera förslaget. 

Det går också bra att skicka eller lämna förslaget till:
Håbo kommun
Centrumleden 1
74680 Bålsta

Inkomna medborgarförslag

Här kan du läsa inkomna medborgarförslag från år 2011 och framåt. Du kan även läsa kommunfullmäktiges beslut för de medborgarförslag som är slutbehandlade av fullmäktige.DatumTitelDiarienummerBeslut2020-02-24Belysa skylt vid motorvägen Pdf, 39.2 kB.2019/457


2020-02-24Fyrverkeriförbud Pdf, 39.5 kB.2019/459


2020-02-24Parkeringshus på scouttomten Pdf, 414.6 kB.2020/55KF § 146 2020 Pdf, 196.7 kB.2020-02-24Öppna en trafikplats för Krägga på E18 Pdf, 204.6 kB.2020/26KF §148 2020 Pdf, 197.7 kB.2020-02-24Effektbelysning under järnvägsbro Pdf, 106.8 kB.2020/3


2020-02-24Övergångsställe vid scoutparkeringen Pdf, 38.8 kB.2020/42


2020-09-28Buller- och insynsskydd från Åkerbyleden mot Giggvägen Pdf, 273.9 kB, öppnas i nytt fönster.2020/126


2020-09-28Bussförbindelse Viby Äng samt busskor Pdf, 111.8 kB, öppnas i nytt fönster.t2020/92


2020-09-28Cykelbanor Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.2020/267TN § 21 2021 Pdf, 122.2 kB.2020-09-28Fotbollsmål Pdf, 243.2 kB, öppnas i nytt fönster.2020/190KFN § 50 20212020-09-28Gällande Björnbro och att vara fossilfria 2030 Pdf, 179.4 kB, öppnas i nytt fönster.2020/112TN § 20 2021 Pdf, 129 kB.2020-09-28Matodling Pdf, 47.8 kB, öppnas i nytt fönster.2020/136


2020-09-28MTB-bana i Skokloster Pdf, 229.8 kB, öppnas i nytt fönster.2020/194KFN §8 2021 Pdf, 149.5 kB.2020-09-28Rasthage i Skörby Pdf, 186.1 kB, öppnas i nytt fönster.2020/135TN § 22 2021 Pdf, 126.3 kB.2020-09-28Soptunnor Pdf, 168.7 kB, öppnas i nytt fönster.2020/138TN § 23 2021 Pdf, 123.4 kB.2020-09-28Trafiksäkerhet vid motorvägsavfarterna Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.2020/113


2020-09-28Utveckla Vibyspåret Pdf, 259.5 kB, öppnas i nytt fönster.2020/307


2020-09-28Trafikåtgärder i området kring brandstationen Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster.2020/114TN § 19 2021 Pdf, 128.2 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2019-02-25Isbanor Pdf, 39.8 kB.2018/00975Beslut KF § 16 2020 Pdf, 141.1 kB.2019-02-25Byte av län Pdf, 40.1 kB.2019/00027KF § 149 2019 Pdf, 27.4 kB.2019-04-01Krisberedskap Pdf, 3.4 MB.2019/00118KF § 44 2020 Pdf, 32.6 kB, öppnas i nytt fönster.2019-05-06Scen i Bålsta Pdf, 38.6 kB.2019/00141KFN § 23 2020 Pdf, 136.4 kB.2019-05-06Företagarnas kontakt med Håbo kommun Pdf, 39.1 kB.2019/00159KF § 45 2020 Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.2019-05-06Öka medvetenheten om kommunens kulturarv Pdf, 2.7 MB.2019/00160KFN § 20 2020 Pdf, 135.3 kB.2019-05-06Uppföra bänkar Pdf, 4.8 MB.2019/00161TN § 79 2019 Pdf, 125.2 kB.2019-06-17Plantering av körsbärsträd i nya Väppebyäng Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster.2019/00191TN § 125 2019 Pdf, 26.3 kB.2019-06-17Gång- och cykelväg mellan Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll Pdf, 66.3 kB, öppnas i nytt fönster.2019/00204KF § 167 2019 Pdf, 125.9 kB.2019-09-30Utomhusbad för alla åldrar i kommunen Pdf, 40.4 kB.2019/00192KF § 18 2020 Pdf, 143.1 kB.2019-09-30Sponsring av bygglov vid montering av solceller för privatpersoner Pdf, 43.3 kB.2019/00289BMN § 118 2019 Pdf, 282.9 kB.2019-09-30Hundrastgård mellan Skörby och gamla Bålsta Pdf, 40.4 kB.2019/00312


2019-11-04Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna med mera Pdf, 375 kB.


KF § 147 2020 Pdf, 197.3 kB.2019-11-04Mobil containertankning för motorbåtar Pdf, 44.5 kB.2019/00276Beslut KF § 17 2020 Pdf, 142.7 kB.2019-12-09Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 Pdf, 41.2 kB.2019/00400KF § 145 2020 Pdf, 201.1 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2017-02-27Utveckling av Sko-halvön Pdf, 194 kB.2017/000672018-05-07 § 47 Pdf, 18.5 kB.2017-02-27Möjlighet för elever att välja UL ungdomskort istället för SL-kort Pdf, 36.8 kB.2017/000112018-04-03 § 32 Pdf, 17.9 kB.2017-04-03Lösning av parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot Aronsborgs Konferenshotell Pdf, 3.4 MB.2017/002172017-06-12 § 71 Pdf, 179.9 kB.2017-04-03Rengöra och måla Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad Pdf, 38.2 kB.2017/002652017-10-30 § 116 Pdf, 262.1 kB.2017-05-08Utomhusgym i Skokloster Pdf, 38.5 kB.2017/002922017-10-30 § 114 Pdf, 273.7 kB.2017-05-08Se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan Pdf, 227.7 kB.2017/003542018-02-26 § 3 Pdf, 11.3 kB.2017-05-08Förlängd öppettid på återvinningscentralen Pdf, 35.4 kB.2017/003562017-12-04 § 139 Pdf, 425.8 kB.2017-09-25Fri förskola för kommunanställdas barn i kommunen Pdf, 38 kB.2017/004682017-12-04 § 138 Pdf, 308.1 kB.2017-09-25Bygg en viadukt under Kraftleden Pdf, 39.4 kB.2017/004672017-12-04 § 140 Pdf, 313.8 kB.2017-10-30Bygg ut skateparken mellan Fridegård och ishallen Pdf, 39.1 kB.2017/00623KF § 91 2018 Pdf, 11.7 kB.2017-10-30Parkering på Skeppsvägen Pdf, 38.7 kB.2017/00603§ 113 2018 Pdf, 11.5 kB.2017-10-30Låt ensamkommande unga bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år Pdf, 43.3 kB.2017/006682018-04-03 § 31 Pdf, 26.9 kB.2017-10-30Bevilja busskort för asylsökande som fyllt 18 och går i skolan Pdf, 41 kB.2017/00669KF § 93 2018 Pdf, 17.3 kB.2017-10-30Gång- och cykelväg mellan Björbackavägen och Fläsanvägen Pdf, 2.6 MB.2017/00644


2017-10-30Förbättra busskommunikation från Frösundavik mot Viby och Futurum Pdf, 44.6 kB.2017/006722018-02-26 § 4 Pdf, 17.4 kB.2017-12-04Underhåll av lilla rökeriet på Granåsen Pdf, 1.7 MB.2017/007372018-02-26 § 5 Pdf, 20.3 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2016-01-25Medborgarförslag om hundrastgård i Skokloster Pdf, 37.4 kB.2016/48KF § 140 2016 Pdf, 120.4 kB.2016-02-19Medborgarförslag om utökning och förbättring av parkeringar på Granåsen Pdf, 1.6 MB.2016/114KF § 60 2016 Pdf, 30.9 kB.2016-06-13Medborgarförslag om skolskjuts oktober-mars Pdf, 39.8 kB.2016/344KF § 7 2017 Pdf, 125.7 kB.2016-06-13Medborgarförslag om kostpolicy Pdf, 44.4 kB.2016/377KF § 5 2017 Pdf, 149.2 kB.2016-09-26Medborgarförslag om utökad belysning vid kvarnkojan på Granåsen Pdf, 37.7 kB.2016/493KF § 35 2017 Pdf, 29.4 kB.2016-09-26Medborgarförslag om fler offentliga toaletter på Granåsen Pdf, 1.6 MB.2016/485KF § 34 2017 Pdf, 30 kB.2016-09-26Medborgarförslag om cykelplan Pdf, 1.8 MB.2016/469KF § 8 2017 Pdf, 125 kB.2016-09-26Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet Pdf, 1.5 MB.2016/454KF § 115 2017 Pdf, 272.5 kB.2016-09-26Medborgarförslag om tillgänglighet till kommunens båtramp vid Aronsborg Pdf, 309.4 kB.2016/448KF § 58 2017 Pdf, 285.7 kB.2016-09-26Medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen Pdf, 37.4 kB.2016/400KF § 36 2017 Pdf, 29.9 kB.2016-09-26Medborgarförslag: Avskaffa förrättningsarvode för vigsel Pdf, 194.9 kB.2016/524KF § 9 2017 Pdf, 30.3 kB.2016-11-07Medborgarförslag: Gokartbana Pdf, 37.4 kB.2016/545KF § 10 2017 Pdf, 148.7 kB.2016-12-12Medborgarförslag: Skateboardhall Pdf, 37.8 kB.2016/639KF § 33 2017 Pdf, 33.6 kB.2016-12-12Medborgarförslag: Pulkabacke vid "Dumpers" Pdf, 2.3 MB.2016/669KF § 57 2017 Pdf, 281.9 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2015-12-04Medborgarförslag: Utökad insyn och information inför viktiga beslut Pdf, 281.3 kB.2015/358KF § 6 2016 Pdf, 32.2 kB.2015-12-04Medborgarförslag: Nytt permanent motionsspår på Åsen Pdf, 208 kB.2015/323KF § 117 2016 Pdf, 30.5 kB.2015-05-04Medborgarförslag: Undersöka behov av natthärbärge i Håbo kommun Pdf, 2.4 MB.2015/167KF § 5 2016 Pdf, 26.9 kB.2015-05-12Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken Pdf, 1.4 MB.2015/168KF § 59 2016 Pdf, 30.8 kB.2015-09-04Medborgarförslag angående belysning längs gång/cykelväg mellan norra och södra Eneby Pdf, 3.4 MB.2015/229KF § 58 2016 Pdf, 30 kB.2015-11-30Medborgarförslag om djurskyddskrav i offentlig upphandling Pdf, 10.7 kB.2015/335KF § 6 2017 Pdf, 150.5 kB.2015-11-30Medborgarförslag om gång/cykelväg efter Råbyleden Pdf, 10.5 kB.2015/332KF § 61 2016 Pdf, 30.3 kB.2015-11-30Medborgarförslag om 4H-gård när stall Skörby läggs ner Pdf, 11.1 kB.2015/340KF § 90 2017 Pdf, 179.6 kB.2015-11-30Medborgarförslag om bullerplank vid Kraftleden Pdf, 11.1 kB.2015/339KF § 12 2017 Pdf, 29.9 kB.2015-11-30Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar till allmänheten Pdf, 10.2 kB.2015/333KF § 90 2016 Pdf, 87.7 kB.2015-11-30Medborgarförslag om skylt/informationstavla vid järnvägsparken Pdf, 9.5 kB.2015/336KF § 62 2016 Pdf, 30.9 kB.2015-11-30Medborgarförslag om utbyggnad av gransäterskolans idrottshall Pdf, 9.8 kB.2015/334KF § 91 2016 Pdf, 87.8 kB.2015-11-30Medborgarförslag om utvidgad alkohol- och drogpolicy Pdf, 10 kB.2015/336KF § 89 2016 Pdf, 33.8 kB.DatumTitelNummerBeslut2013-09-18


Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget informationsblad Pdf, 1.3 MB.


2013.2596


KF § 26 2014 Pdf, 116.9 kB.


2013-09-09


Medborgarförslag om trafikförhållanden på Enköpingsvägen, avfarten 146 från E18 fram till avfarten till Ekillabadet Pdf, 803.2 kB.


2013.2481


KF § 25 2015 Pdf, 4.7 MB.


2013-08-30


Medborgarförslag om införande av e-legetimation för alla tjänster på kommunens webbsida/hemsida Pdf, 771.2 kB.


2013.2376


KF § 27 2014 Pdf, 49.1 kB.


2013-08-15


Medborgarförslag om en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö Pdf, 37.6 kB.


2013.2252


KF § 23 2015 Pdf, 34.6 kB.


2013-08-15


Medborgarförslag om en strandpromenad - Måttan till Slottet, Skokloster Pdf, 42.8 kB.


2013.2251


KF § 24 2015 Pdf, 198.2 kB.


2013-05-30


Medborgarförslag om lekplats i Krägga Pdf, 36.5 kB.


2013.1779


KF § 117 2014 Pdf, 44.6 kB.


2013-04-08


Medborgarförslag om skatepark i Skokloster Pdf, 41 kB.


2013.1008KF § 57 2016 Pdf, 30.5 kB.2013-03-21


Medborgarförslag om att slå ihop nuvarande skol- och bildningsnämnd till en nämnd Pdf, 36.9 kB.


2013.837


KF § 16 2013 Pdf, 57.1 kB.


2013-03-21


Medborgarförslag om att samtliga partier i Håbo kommun måste införa etiska regler Pdf, 53.1 kB.


2013.836


KF § 15 2013 Pdf, 65.8 kB.


2013-03-18


Medborgarförslag om att synskadade ska ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning via LSS Pdf, 61.9 kB.


2013.744


KF § 98 2013 Pdf, 128.5 kB.


2013-01-07


Medborgarförslag om inrättande av naturreservat i Hummeldal/Österkvarn, Skokloster Pdf, 1.7 MB.


2013.20


KF § 58 2013 Pdf, 89.7 kB.


DatumTitelNummerBeslut2011-12-14


Medborgarförslag om nytt kösystem för lägenheter i Håbohus Pdf, 133.2 kB.


2011.3251


KF § 117 2012 Pdf, 74 kB.


2011-12-05


Medborgarförslag om ordnande av stora inhängnade rast- och lekgårdar för hundar Pdf, 97.9 kB.


2011.3088


KF § 60 2013 Pdf, 93.8 kB.


2011-11-02


Medborgarförslag om en cykelbana med sandhopp i Slottsskogen Pdf, 72.6 kB.


2011.2668


KF § 135 2012 Pdf, 86.5 kB.


2011-10-23


Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke Pdf, 80.8 kB.


2011.2567


KF § 135 2012 Pdf, 86.5 kB.


2011-10-20


Medborgarförslag om att socialnämnden ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala ärenden Pdf, 23.8 kB.


2011.2542


KF § 4 2013 Pdf, 141.1 kB.


2011-10-11


Medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder Pdf, 292.9 kB.


2011.2458


KF § 95 2012 Pdf, 84.3 kB.


2011-09-12


Medborgarförslag om en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och värden för det rörliga friluftslivet Pdf, 173.7 kB.


2011.2099


KF § 63 2012 Pdf, 82.3 kB.


2011-07-07


Medborgarförslag om att Håbo kommun ska ta fram en byggpolicy på minst passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och lokaler Pdf, 109.9 kB.


2011.1723


KF § 22 2013 Pdf, 61 kB.


2011-06-09


Medborgarförslag om att politikerarvoden bör bestämmas av medborgarnämnd Pdf, 69.9 kB.


2011.1487


KF § 5 2012 Pdf, 72 kB.


2011-05-31


Medborgarförslag om inrättande av en medborgarnämnd Pdf, 99.8 kB.


2011.1417


KF § 4 2012 Pdf, 73.8 kB.


2011-05-31


Medborgarförslag om etiska regler för tjänstemän med externa kontakter Pdf, 86.1 kB.


2011.1415


KF § 30 2012 Pdf, 116.3 kB.


2011-04-26


Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärd på Ekolsundsbroarna samt delar av E18 i höjd med Stämsvik Pdf, 214.4 kB.


2011.1009


KF § 141 2011 Pdf, 171 kB.


2011-04-26


Medborgarförslag om utökad kommun- och fullmäktigeinformation Pdf, 158.5 kB.


2011.1008


KF § 65 2012 Pdf, 52.5 kB.


2011-04-19


Medborgarförslag om förvaltningen av Slottsskogens anläggningar och brukandet av dess mark Pdf, 148.6 kB.


2011.974


KF § 101 2011 Pdf, 116.3 kB.


2011-03-28


Medborgarförslag om oppositionsbidragets utformning Pdf, 72.7 kB.


2011.741


KF § 6 2012 Pdf, 66.3 kB.


2011-03-18


Medborgarförslag om att kommunen ska ta över ansvaret för avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i Slottsskogen Pdf, 94.7 kB.


2011.689


KF § 100 2011 Pdf, 85.4 kB.


2011-02-01


Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra en medborgardialog om förnyelsebar energi och energisparande Pdf, 80.7 kB.


2011.217


KF § 114 2012 Pdf, 62.8 kB.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster