Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vad händer med ditt medborgarförslag?

Här kan du läsa mer om processen från att ditt medborgarförslag kommit in tills att kommunfullmäktige kan fatta beslut om förslaget.

När du har lämnat in ett medborgarförslag registreras det som en inkommen handling och anmäls till det närmaste fullmäktigesammanträdet. Där beslutar fullmäktige om förslaget får ställas och att remittera förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Om förslaget enbart berör en nämnd kan kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget direkt till berörd nämnd för beredning och beslut. På så vis förkortas processen innan du får svar på ditt förslag något.

Tjänstemännen på kommunstyrelsens eller nämndens förvaltning utreder förslaget för att se om det kan genomföras. Förslaget kan remitteras till andra nämnder, som får yttra sig, om det behövs.

När förslaget utretts färdigt lämnar förvaltningen ett förslag till beslut till politikerna. Om fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet tas förslaget först upp i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige kan fatta beslut i frågan. I annat fall fattar den berörda nämnden beslut.

Medborgarförslaget ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från att förslaget inkommit till kommunen.

Nedan ser du en processbild för ett medborgarförslag enligt standardprocessen där fullmäktige fattar det slutliga beslutet. Klicka på bilden för att göra den större.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster