Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information om PUL, personuppgiftslagen

(SFS nr 1998:204)

När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Håbo kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/anmälan.

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.


Du godkänner genom att skicka

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att Håbo kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL).


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.


Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Håbo kommun gör med dina personuppgifter. Enligt PuL är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.


När behandlas mina personuppgifter?

Hos Håbo kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis ansöker om förskoleplats eller bygglov med hjälp av en e-tjänst. Om du skickar e-post till Håbo kommun eller kontaktar oss på till exempel Twitter eller Facebook, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen då kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Håbo kommun.


Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan. Vid dessa tillfällen skickar vi automatiskt information till dig. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. I dagsläget måste du vända dig till varje enskild kommunal förvaltning för att få information om dina uppgifter.


Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Ingen anställd inom Håbo kommun frågar efter eller ber dig lämna ut känsliga uppgifter om din person som exempelvis personnummer, kreditkortsnummer, inloggningsuppgifter via telefon eller e-post. Om det behövs känsliga personliga uppgifter från dig för att utföra någon tjänst på webbplatsen behöver du identifiera dig genom att bevisa att just du är du via till exempel Bank-ID. Läs om hur du identifierar dig på webben med e-legitimation om du behöver logga in på Håbo.se.
Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet ju systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten. Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir det vi kallar offentlig handling.


Tänk på att du:

- Aldrig svarar på skräpmejl, falska vinstvarningar, falska virusvarningar eller liknande

- Inte öppnar bilagor som följer med e-post från okända avsändare

- Aldrig lämnar personlig eller ekonomisk information (till exempel PIN-kod, lösenord, med mera) via e-post eller på osäkra hemsidor.

- Aldrig lämnar ut personliga uppgifter via telefon (även om personen kanske påstår sig ringa från kommunen)

Om du använder sociala medier:

- Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med Håbo kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part ( företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Du kan läsa mer om PuL på datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen

Om du har frågor

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar behandlas, lämnas ut etc. vänd dig till den som handlägger ditt ärende eller fråga efter en personuppgiftsassistent på telefon 0171-525 00.

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2016-01-25

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster