Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ekologisk hållbarhet

Vi ska vara en grön kommun som har ställt om till en hållbar framtid! Den ekologiska hållbarheten, där vi vårdar naturens resurser långsiktigt är en förutsättning för att uppnå social och ekonomisk hållbarhet.

Nuvarande och kommande generationer är beroende av att naturen är uthållig och stark för att kunna tillgodose dagens och framtida behov. Den ekologiska hållbarheten är den del av hållbar utveckling som beskriver förutsättningarna och ramarna för att kunna uppnå social och ekonomisk hållbarhet nu och för kommande generationer.

Håbo är en expansiv kommun och i takt med att befolkningsmängden ökar sälls det krav på att planering och förvaltning sker utifrån ett ekologiskt hållbart perspektiv. Det handlar bland annat om att skapa ett klimatsmart samhälle som är anpassat till kommande klimatförändringar där människor kan prioritera förnyelsebara bränslen. Det innebär också att vi ska bidra till starka ekosystem och gröna samband samt sträva efter vatten av god kvalitet.

Fokusområdena i puffarna nedan beskriver Håbo kommuns mål och arbete med ekologisk hållbarhet.

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Håbo kommun är en av aktörerna i länet som har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan år 2019, för ekosystem och biologisk mångfald för år 2020 och för vatten 2021.

De redan tecknade och framtida tecknade hållbarhetslöften fungerar som fortsatt handlingsplan för kommunens hållbarhetsarbete när det gäller den ekologiska dimensionen.

Läs mer om hållbarhetslöftena

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska uppnå en hållbar utveckling. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse. Dina val gör skillnad.

Läs mer hur du kan bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle

  • Fossilbränslefri kommun

    År 2030 har Håbo kommun ställt om mot en hållbar framtid. Den kommunala organisationen är fossilbränslefri och visar vägen för det övriga samhället som ska nå samma mål 2050.

  • Rent vatten för alla

    Året är 2030 och Håbo kommuns vattenförekomster har en god ekologisk och kemisk kvalitet med fungerande ekosystemtjänster. Vi har en långsiktigt säkrad och klimatanpassad dricksvattenförsörjning och ett välorganiserat vattenarbete på kommunal och regional nivå.

  • Naturmiljöer med mångfald

    År 2030 bevaras och nyttjas den biologiska mångfalden i Håbo på ett hållbart sätt. Vi värnar naturens ekosystem för dagens och framtida generationer. Våra friluftsområden är utvecklade och vävs samman med tillgängliga grönområden.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster