Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ekonomisk hållbarhet

Ek i Skörby. Symboliserar ekonomisk hållbarhet

I Håbo ska vi att hushålla och vårda våra resurser, för att tillgodose dagens behov utan att utmana kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Våra inköp behöver vara medvetna och konsumtionen minska så att vi börjar leva på avkastning och inte på kapitalet.

Det handlar om att skapa ett ansvarsfullt och rättvist samhälle där det är lätt att göra rätt. Arbetet i kommunen ska utgå från en budget i balans, ordning och reda, uppföljning och långsiktig förvaltning. För att uppnå ekonomisk hållbarhet behöver tilliten till varandra vara hög, konsekvensanalyser och reflektion utföras för att kunna ta långsiktiga ekonomiska beslut, där hänsyn inte bara tas till de kortsiktiga fördelarna.

Fokusområdena nedan beskriver Håbo kommuns mål och arbete med ekonomisk hållbarhet.

  • Hållbara inköp

    År 2030 skapar vi långsiktiga och medvetna affärer i Håbo där våra resurser används hållbart. Det gör vi genom att förbereda oss väl innan vi gör våra inköp.

  • Struktur och system

    Året är 2030 och i Håbo är det lätt att göra rätt. Vårt arbete utgår från långsiktighet och regelbundenhet. Det är ordning och reda i alla led.

  • God etik och moral

    År 2030 är Håbo en kommun där ansvarsfullhet, tillit och rättvisa är grunden för god samhällsstyrning, fri från onödiga konflikter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster