Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kartor, mätning och GIS

Mätapparat

Geodataavdelningen ansvarar för kommunens försörjning av kartdata. Det innebär uppdatering, analys och förvaltning av våra geografiska databaser. De ansvarar även för nybyggnadskartor och ustakning av nya byggnader.

GIS betyder geografiskt informationssystem. Det är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, bearbeta, analysera  och presentera geografisk information.

Geodataavdelningen fungerar som ett kompetenscentrum inom geografisk information och karthantering för kommunens olika förvaltningar. Det innebär bland annat att ta fram presentationer och GIS-analyser för projekt som kommunen arbetar med.

Avdelningen tar också emot beställningar som nybyggnadskarta och grundkarta som kan behövas vid nybyggnation och utför tjänster som mätning och utstakning av hus.

Avdelningen ansvarar även för namnsättning av gator, adressättning och förande av lägenhetsregister.

Sidansvarig: Carl Westin

Klicka för support
Stäng supportfönster