Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Arbetsordningar, reglementen och bolagsordningar

Reglementen

I ett reglemente regleras en nämnds ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastslås av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträdes- och ärendehandläggning fastslås i en arbetsordning.

Bolagsordningar och Ägardirektiv

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning och ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår kommunens förväntningar och krav på bolaget.

Allmänt

Namn

Dokument

Allmänt reglemente för nämnderna

Pdf 131 KbPDF

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Pdf, 3 MbPDF

Arkivreglemente

Pdf 72 KbPDF

Attestreglemente

Pdf, 101 KbPDF

Reglemente för intern kontroll

Pdf, 137 KbPDF

Reglemente för partistöd

Pdf, 46 KbPDF

Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare

Pdf, 122,9 kBPDF
Barn- och utbildningsnämnden

Namn

Dokument

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Pdf, 137 kBPDF
Bygg- och miljönämnden

Namn

Dokument

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Pdf, 52 KbPDF
Håbohus AB

Namn

Dokument

Bolagsordning för Håbohus AB

Pdf, 52 KbPDF

Ägardirektiv för Håbohus AB

Länkt till Beslut gällande ägardirektiv för 2018PDF

Pdf 83,6 KbPDF

 

Håbo Marknads AB

Namn

Dokument

Bolagsordning för Håbo Marknads AB

Pdf, 124 kBPDF

Ägardirektiv för Håbo Marknads AB

Pdf, 344 kBPDF

 

Kommunstyrelsen

Namn

Dokument

Arbetsordning för ungdomsrådet

Pdf, 54 KbPDF

Reglemente för kommunstyrelsen

Pdf 152 KbPDF

Reglemente för kommunala handikapprådet

Pdf, 36 KbPDF

Reglemente för kommunala pensionärsrådet

Pdf, 38 KbPDF

Reglemente för näringslivsrådet

Pdf, 62 KbPDF

Reglemente för tekniska utskottet

Pdf, 16 KbPDF

Krisledningsnämnden

Namn

Dokument

Reglemente för krisledningsnämnden

Pdf, 49 kbPDF
Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Namn

Dokument

Förbundsordning

Pdf, 133 KbPDF

Reglemente för direktionen

Pdf, 113 KbPDF

Reglemente för revisorer i Räddningstjänsten

Pdf, 84 KbPDF

Ägardirektiv Räddningstjänsten

Pdf, 124 KbPDF
Socialnämnden

Namn

Dokument

Reglemente för socialnämnden

Pdf, 51 KbPDF
Valnämnden

Namn

Dokument

Reglemente för valnämnden

Pdf, 51 KbPDF
Vård- och omsorgsnämnden

Namn

Dokument

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Pdf, 51 KbPDF
Överförmyndarnämnden

Namn

Dokument

Reglemente för överförmyndarnämnden

Pdf, 46 KbPDF

Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-12-07

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster