Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Arbetsordningar, reglementen och bolagsordningar

Reglementen

I ett reglemente regleras en nämnds ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastslås av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträdes- och ärendehandläggning fastslås i en arbetsordning.

Bolagsordningar och Ägardirektiv

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning och ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår kommunens förväntningar och krav på bolaget.

Styrdokument

Övergripande


Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF


Reglemente för revisionenPDF


Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledarePDF


Reglemente för partistödPDF


AttestreglementePDF


Reglemente för intern kontrollPDF


ArkivreglementePDF


Instruktion för kommundirektörPDFStyrdokument

Reglementen


Reglemente för Håbo kommuns nämnderPDF


Reglemente för kommunstyrelsenPDF


Reglemente för valnämndenPDF


Reglemente för krisledningsnämndenPDF


Reglemente för revisorer i räddningstjänsten Enköping-HåboPDF


Reglemente för direktionen räddningstjänsten Enköping-HåboPDF


Reglemente för barn- och utbildningsnämndenPDF


Reglemente för bygg- och miljönämndenPDF


Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF


Reglemente för socialnämndenPDF


Reglemente för tekniska nämndenPDF


Reglemente för vård- och omsorgsnämndenPDFStyrdokument‌

Arbetsordningar för distanssammanträden


Kommunfullmäktiges beslut för att möjliggöra distanssammanträdenPDF


KrisledningsnämndenPDF


KommunstyrelsenPDF


Vård- och omsorgsnämndenPDFStyrdokument

Kommunala råd


Reglemente för kommunala pensionärsrådetPDF


Reglemente för kommunala funktionsrättsrådetPDF


Reglemente för tillväxtrådet, gäller t.o.om 2021-02-28PDF

Reglemente för tillväxtrådet, gäller från 2021-03-01PDF


Reglemente för ungdomsrådetPDFStyrdokument

Ägardirektiv


Håbohus ABPDF


Håbo Marknads ABPDF


Räddningstjänsten Enköping-HåboPDFStyrdokument

Bolagsordning


Håbohus ABPDF


Håbo Marknads ABPDFStyrdokument

Förbundsordning


Räddningstjänsten Enköping – HåboPDF


  

Sidansvarig: Sara Widströmer

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster