Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Arbetsordningar, reglementen och bolagsordningar

Reglementen

I ett reglemente regleras en nämnds ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastslås av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträdes- och ärendehandläggning fastslås i en arbetsordning.

Bolagsordningar och Ägardirektiv

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning och ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår kommunens förväntningar och krav på bolaget.

Styrdokument

Övergripande


Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 664.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för revisionen Pdf, 448.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare Pdf, 504.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för partistöd Pdf, 492.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Attestreglemente Pdf, 750.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för intern kontroll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Arkivreglemente Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster.


Instruktion för kommundirektör Pdf, 531.7 kB.Styrdokument

Reglementen


Reglemente för Håbo kommuns nämnder Pdf, 466.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 500 kB.


Reglemente för valnämnden Pdf, 110.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för krisledningsnämnden Pdf, 202.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för revisorer i räddningstjänsten Enköping-Håbo Pdf, 84.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för direktionen räddningstjänsten Enköping-Håbo Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Pdf, 496.7 kB.


Reglemente för bygg- och miljönämnden Pdf, 495.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 344 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för socialnämnden Pdf, 535.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för tekniska nämnden Pdf, 496.2 kB.


Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Pdf, 113.1 kB, öppnas i nytt fönster.Styrdokument‌

Arbetsordningar för distanssammanträden


Kommunfullmäktiges beslut för att möjliggöra distanssammanträden Pdf, 196.5 kB.


Krisledningsnämnden Pdf, 432.9 kB.


Kommunstyrelsen Pdf, 448.1 kB.


Vård- och omsorgsnämnden Pdf, 918.3 kB.Styrdokument

Kommunala råd


Reglemente för kommunala pensionärsrådet Pdf, 337.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för kommunala funktionsrättsrådet Pdf, 374.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för tillväxtrådet, gäller t.o.om 2021-02-28 Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för tillväxtrådet, gäller från 2021-03-01 Pdf, 454.1 kB.


Reglemente för ungdomsrådet Pdf, 338.2 kB, öppnas i nytt fönster.Styrdokument

Ägardirektiv


Håbohus AB Pdf, 448.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Håbo Marknads AB Pdf, 344.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Räddningstjänsten Enköping-Håbo Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.Styrdokument

Bolagsordning


Håbohus AB Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.


Håbo Marknads AB Pdf, 121.9 kB, öppnas i nytt fönster.Styrdokument

Förbundsordning


Räddningstjänsten Enköping – Håbo Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.


  

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster