Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Delegationsordningar

En nämnd eller styrelse får enligt kommunallagen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller åt en anställd att besluta på nämndens eller styrelsens vägnar i vissa ärenden eller grupper av ärenden. I nämndens delegationsordning kan man se inom vilka områden, och till vem, som nämnden har delegerat beslutanderätt.

Barn och utbildningsnämnden

Namn

Dokument

Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden

Pdf, 1 MbPDF


Kommunstyrelsen

Namn

Dokument

Delegationsordning kommunstyrelsen

Pdf, 680 kBPDF

Personalärenden

Namn

Dokument

Delegationsordning i personalärenden barn- och utbildningsförvaltningen

Pdf, 115 KbPDF

Delegationsordning i personalärenden bygg- och miljöförvaltningen

Länk

Delegatiosnordning i personalärenden socialförvaltningen

Pdf, 283 KbPDF


Socialnämnden

Namn

Dokument

Delegationsordning socialnämnden

PDFPDF


Bygg- och miljönämnden

Namn

Dokument

Delegationsordning bygg- och miljönämnden

PDFPDF


Vård- och omsorgsnämnden

Namn

dokument

Vård- och omsorgsnämnden

LänkPDF


Tekniska nämnden


Namn                                                                    Dokument     

                                                         


Tekniska nämndens delegationsordning       LänkPDF

Kultur- och fritidsnämnden


Namn                                                                      Dokument

                                                                


Kultur- och fritidsnämndens                             LänkPDF
delegationsordning

Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-07-01

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster