Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Planer och program

Här ser du Håbo kommuns antagna planer och program.

Barn och utbildning

Dokument

Informationshanteringsplan barn- och utbildningsnämnden

Pdf, 1,5 MbPDF


 

Plan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun

Pdf, 764 kBPDF

Arkivbeskrivning för barn-och utbildningsnämnden

Pdf, 471 kBPDF

Plan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Håbo kommun

Pdf,369 kB PDF


Bygga, bo och miljö

Dokument

Avfallsplan 2016-2025                                                                                 

Pdf 1,8 MbPDF

Översiktsplan

Länk

Detaljplaner

Länk

Miljöstrategi

Pdf, 143 kbPDF

Naturvårdsplan

Pdf, 989 kbPDF

Naturvårdsplan - beskrivning av områden (inventering)

Pdf, 1,1 MBPDF

Vattenprogram

Pdf 333 kBPDF

Plan för VA

PdfPDF

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för bygg- och miljönämnden

LänkPDF

Tillsynsplan

LänkPDF

 

Om kommunen

Dokument

Bostadsförsörjningsprogram                                                            

Pdf, 657 kBPDF

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Pdf, 1,19 MbPDF

Handlingsplan för förebyggande verksamhet enligt lagen
om skydd mot olyckor

Pdf, 1,52 MbPDF

Lokala föreskrifter

Länk

Lönepolitiskt program

Pdf 1,49 MbPDF

Dokumenthanteringsplan för Tekniska nämnden

LänkPDFProgram för uppföljning av insyn av privata utförare

LänkPDF

Program emot våldsbejakande extremism

Pdf, 1,19 MbPDF

Strategi för kompetensförsörjningPDF


Omsorg och hjälp

Dokument

Dokumenthanteringsplan, vård och omsorgsnämnden

PDFPDF

Dokumenthanteringsplan, socialnämnden

PDFPDF

Folkhälsa - Social hållbarhet

Länk

Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre (Länsövergripande)

Pdf, 191 kBPDF

Kommungemensam handlingsplan för ökad integration

Pdf, 87 kBPDF

Integration- och flyktingpolitiskt program

Pdf, 63 kBPDF

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Pdf, 154 kBPDF

Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019

Pdf, 736 kBPDF

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Pdf, 206 kBPDF
Uppleva och göra

Dokument

Biblioteksplan                                                                                  

Pdf, 1 MbPDF

Dokumenthanteringsplan för Kultur- och fritidsnämnden

PDFWord 

Sidansvarig: Sara Widströmer

2020-02-19

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster