Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Regler och riktlinjer

Här ser du Håbo kommuns antagna regler och riktlinjer.

En riktlinje ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras i Håbo kommun. Det övergripande syftet med en riktlinje är att reglera att kommunens befintliga verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Regler ska ange absoluta normer för vårt agerande. De fokuserar på utförande istället för innehåll och ska, till skillnad från riktlinjer, sätta exakta gränser för vårt handlade genom att helt enkelt förbjuda vissa typer av beteenden eller handlande.

Styrdokument

Kommun och politik


ArvodesreglerPDF


MedborgardialogPDF


Regler för kompetensbaserad rekryteringPDF


Regler för hantering av karensdag vid vinterkräksjukaPDF


Regler för pensionsförmånerPDF


Regler för pälsdjur i kommunens lokalerPDF


Regler för rökfri arbetsmiljö och arbetstidPDF


Regler för uppvaktning av anställda och förtroendevalda; julklapparPDF


Riktlinjer för arbetsplatsträff, medarbetarsamtal och bisysslaPDF


Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreservPDF


Riktlinje för sponsringPDF


Riktlinje vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevaldaPDF


Riktlinjer för rehabilitiering, sjukfrånvaro, alkohol och drogerPDF


Riktlinjer för samverkan, arbetsmiljö och likabehandlingPDFStyrdokument

Dokument och ärendehantering


Grafisk profilöppnas i nytt fönster


ÄrendehanteringPDF


StyrdokumentPDF


Riktlinje för hantering av personuppgifterPDF


Föreskrifter för upprättande av arkivbeskrivningPDF


Föreskrifter om gallring av allmänna handlingarPDF


Föreskrifter om överlämnande av arkivPDF

Styrdokument

Näringsliv och arbete


Riktlinjer för UpphandlingPDF


Riktlinjer för serveringstillståndPDFStyrdokument

Uppleva och göra


Regler för kulturstipendiumPDF


Regler för föreningsbidragPDF


Regler för bidrag till studieförbundPDF


Riktlinje för lotteritillståndPDFStyrdokument

Barn och utbildning


Riktlinje för barn- och elevhälsanPDF


Riktlinje för ersättning av förlängd studietid på gymnasieskolanPDF


Riktlinje för reseersättning och inackorderingsbidragPDF


Regler för placering i fritidshemPDF


Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorgPDF


Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och grundskolaPDF


Regler för godkännande av enskilda huvudmän för förskola och tillsynPDF


Regler för skolskjuts i Håbo kommunPDF


Regler för utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättningPDF


Regler om omsorg på obekväm arbetstidPDF


Regler för avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDFStyrdokument

Bygga, bo och miljö


Allmänna bestämmelser, användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)PDF


AvfallsföreskrifterPDF


Regler för brandskydd i kommunens verksamheterPDF


Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän markPDF


Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbetePDF


Omsorg och hjälp

Dokument

Allmänna villkor för kundval inom hemtjänstenPDF

PDFPDF

Ansökan om föreningsbidrag hos socialtjänstenPDF

PDFPDF

Avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialnämndens verksamhetsområdePDF

PDFPDF

Avvikelser, klagomål och spunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområdePDF

PDFPDF

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindradePDF

 

Ekonomiskt biståndPDF

PDFPDF

Färdtjänst och riksfärdtjänstPDF

PDF PDF

Handläggning Vuxna med missbruks- och beroendeproblemPDF

PDFPDF

Lex Sarah i Håbo kommunPDF

PDFPDF

Rutin för handläggning av service utan behovsprövning

PDFPDF

Riktlinje för trygghetslarm utan biståndsbedömning

PDFPDF

Social dokumentation för kommunala utförare inom vård-och omsorg

PDFPDF

Våld i nära relationer

PDFPDF

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (Länsövergripande)

PDFPDF

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti

PDFPDF


VIS, vård i samverkan, Region och Kommun


Dokumenten är sorterade ämnesvis och står i bokstavsordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hälso och sjukvård

Dokument


Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

PDFPDF


Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

PDFPDF


Dokumentation i patientjournalen

PDFPDF


Hjälpmedel, individuellt förskrivna

PDFPDF


Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen

PDFPDF


Informationssäkerhet i patientjournalen

PDFPDF


Läkemedelshantering inom vård och omsorg (inkusive 8 bilagor, se nedan)

PDFPDF


Bilaga 1: Riktlinje för läkemedelshantering förbrukningsjournal narkotika

PDFPDF


Bilaga 2: Signeringslista för läkemedel

PDFPDF


Bilaga 3a: Läkemedel vid behov, lista

PDFPDF


Bilaga 3b: Narkotikaklassade läkemedel vid behov, lista

PDFPDF


Bilaga 4: Riktlinje för läkemedelshantering lista för städning av läkemedelsförråd

PDFPDF


Bilaga 5: Riktlinje för läkemedelshantering lista för kontroll av kylskåpstemperatur

PDFPDF


Bilaga 6: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel särskilt boende

PDFPDF


Bilaga 7: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel ordinärt boende

PDFPDF


Bilaga 8: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel Pomona

PDFPDF


Medicintekniska produkter hantering och användning

PDFPDF


Palliativ vård i livets slutskede

PDFPDF


Skyddsåtgärder inom vård och omsorg

PDFPDF


Tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta

PDFPDF


Vårdhygien inom vård och omsorg

PDFPDFSidansvarig: Sara Widströmer

2020-03-31

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster