Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Rutiner

Anställda                                                                        


Rutiner har flyttats till Håbo kommuns intranät under Styrning och ledningUtbildning och barnomsorg                              
Mottagande av nyanlända unga i Håbo kommuns skolorPDF


Ledighet för elev i Håbo kommun, grundskolaPDF


Rutin för klagomål mot utbildningenPDF


Handbok för skolans tillsynsansvar (har flyttats till Håbo kommuns intranät)


Rutin för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (har flyttats till Håbo kommuns intranät)Om kommunen                                                     

Dokument

Anvisningar för leverans till centralarkivet

Blankett: Leveransreversal

Pdf 432 kbPDF

Blankett (word)Word

Förtroendevaldas deltagande vid kurser och konferenser

Pdf 38,7 kBPDF

Rutin för synpunktshantering

Pdf 416 kBPDF

Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Pdf 624 kBPDF

Webbpublicering av personuppgifter

Pdf 60 kBPDF

Anvisningar för extern webb

Pdf 239 kblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Omsorg och hjälp                                                           


Samordnad individuell plan (SIP)PDF


Rutin för handläggning av service utan behovsprövning
Avdelningen för Stöd till äldre och funktionsnedsattas rutiner har flyttats till Håbo kommuns intranätHälso- och sjukvårdLänk


Avvikelserapport, blankettPDF


PDFPDF

Avvikelser och klagomål, hälso- och sjukvård och omsorgPDF


85BPDF

Basala hygienrutiner och klädregler, självskattningPDF


PF5PDF

Camel uppresningskuddePDF


98.BPDF

Checklista beslutsstöd för sjuksköterskorPDF


PDFPDF

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, checklistaPDF


PDFPDF

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, blankettPDF


PDFPDF

Delegering inom enheten personlig assistansPDF


PDFPDF

DemensteametPDF


PDFPDF

Dokumentation i Treserva, lathund hälsoärendePDF


PDFPDF

Dokumentation i Treserva, vägledning hälsoärendePDF


PDBPDF

EgenvårdsbedömningPDF


PDFPDF

Egenvårdsbedöminng, blankettPDF


PDFPDF

Förebyggande insatser för att undvika fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen, särskilt boende för äldrePDF


PDFPDF

Förebyggande insatser för att undvika fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen, ordinärt boende


PDFPDF

Hjälpmedel 2018, förskrivning av


PDFPDF

Hygienombud, blankett


PDFPDF

Identitet och legitimation vid anställning av legitimerad personal


PDFPDF


Introduktion i Treserva för nyanställd legitimerad personal


PDFPDF

Kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare


PDFPDF

Loggkontroll, blankett för meddelande om loggkontroll


PDFPDF

Läkarkontakt för sjuksköterskor under jourtid, vardagar klockan 17-08, lördag, söndag och helgdag


PDFPDF


läkemedelshantering, lokal rutin


PDFWord

Medicintekniska produkter, rutin för hantering och skötsel


PDFPDF

Ny person på äldreboende, korttidsplats eller växelvårdsplats


PDFPDF

Otago, fallförebyggande träning


PDFPDF

Patientens identitet vid akuta sjukhusbesök


PDFPDF

Personlyft och lyftsele, användande av


PDFPDF

NPÖ, lathund


PDFPDF

NPÖ, loggkontroll och tilldelning av behörigheter


PDFPDF

Prator, samverkan i kommunen vid planering efter sjukhusvistelse


PDFPDF

Prator, adressering


PDFPDF

Prator, blankett "Information i samband med hemgång från slutenvården"


PDFPDF

Prator, SITHS-kort för användare


PDFPDF

Prator, SIHTS-kort för admin


PDFPDF

Prator systemförvaltning


PDFPDF

Remisshantering inom hemsjukvården, inklusive rehabilitering


PDFPDF

Remisshantering inom hemsjukvården, inklusive rehabilitering, blankett


PDFPDF

Samordnad individuell plan (SIP)


PDFPDF

Signaturförtydligande, blankett


PDFPDF

Samtycke om informationsutbyte av hälsotillstånd mellan hälso- och sjukvård och social omsorg samt samtycke för direktåtkomst till sammanhållen journalföring


PDFPDF

Teamarbete och samverkan inom vård och omsorg


PDFPDF

Utfärdande av intyg inom kommunens hälso- och sjukvård


PdBPDF

Överföra information om hälso- sjukvårdsordinationer till omsorgspersonal


PdBPDF


Sidansvarig: Sara Widströmer

2020-01-24

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster