Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Byggavdelningen

Byggavdelningen prövar lov enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt utövar tillsyn över pågående byggprojekt. Bygg- och miljönämndens uppgifter framgår av 11 kap PBL.

Handläggarna på byggavdelningen har delegation från bygg- och miljönämnden att bevilja bygglov för en- och tvåbostadshus, komplementbyggnader, enklare industrilokaler inom samlad bebyggelse med mer. Normala industribyggnader, handelslokaler och nya verksamheter inom och utanför samlad bebyggelse bereds av avdelningens handläggare till ett beslutsförslag som går vidare till bygg och miljönämnden. Avdelningen ska verka för en god uppländsk byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Den nationella miljömålet ”en god bebyggd miljö” ska styra verksamhetens fokusering i arbetet.

Kontaktpersoner

Telefon 0171-525 00.
Inför personliga möten rekommenderar vi alltid tidsbokning oavsett frågans omfattning.

Maila gärna dina frågor till bygglov@habo.se eller använd direktmailen nedan.

Bygglovchef

Åsa Odelfalk
e-post asa.odelfalk@habo.se

Bygglov

Marion Asselhoven, bygglovarkitekt
e-post marion.asselhoven@habo.se

Eva Sandberg, bygglovhandläggare
e-post eva.sandberg@habo.se

Viktoria Åhlin, bygglovhandläggare (föräldraledig till augusti 2018)
e-post viktoria.ahlin@habo.se

Frågor om eldstäder, tillsyn, anmälan (attefallare), OVK, hissar, samråd med mera

Peder Berglund, byggnadsinspektör
e-post peder.berglund@habo.se

Jan Johansson, byggnadsinspektör
e-post jan.johansson@habo.se

Susanne Nyström, bygglovkoordinator
e-post susanne.nystrom@habo.se

Frågor om handlingar och ärenden

Malin Salander, byggadministratör
e:post: malin.salander@habo.se

Sidansvarig:

2018-03-08

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster