Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar med tillsyn och information avseende bland annat:

  • livsmedel, ärenden om godkännande och registrering av livsmedelsverksamheter, stödjande av verksamhetsutövare i frågor rörande livsmedelshanteringen samt utövande av tillsyn över befintliga lokaler och platser enligt livsmedelslagen samt utredning av misstankar om matförgiftningar.

  • hälsoskydd, tillsyn enligt 9 kap 9-13  §§ i miljöbalken och av kommunens lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön syftar till att ingen människa skall riskera att utsättas för ohälsa i samhället. Tillsynen skall omfatta bostäder, lokaler för vård och undervisning, verksamheter med hygienisk behandling, idrottsanläggningar inklusive badanläggningar, samlingslokaler, hotell och campingplatser. Dessutom ingår tillståndsgivning och tillsyn av enskilda avlopp och anmälan om värmepumpsanläggningar.

    Avdelningen har även tillsyn enligt renhållningskapitlet i miljöbalken (kap 15) med förordningar och enligt kommunens renhållningsordning samt tillsyn av dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten.

  • miljöskydd, omfattar tillsyn av miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och biotekniska organismer, täkter, värmepumpar, jordbruk, avfall och förorenad mark, samt öppna cisterner med brandfarliga vätskor med en volym mellan 1 och 10 kbm.

  • förorenade områden.

Kontaktpersoner

Ida Wallström
Miljöchef

Maria Sandgren
Miljöadministratör

Ni når oss på

miljoavdelningen@habo.se

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-10-12

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster