Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Plan- och exploateringsavdelningen

Verksamhetsidé

Plan- och exploateringsavdelningen har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö. Vi ansvarar för strategisk samhällsplanering, framtagande av detaljplaner och vi företräder kommunen i markfrågor.

Vi som arbetar med dessa frågor

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter (se "Kontakta Håbo") eller via plan@habo.se.

Ansvarig chef:

Plan- och exploateringschef Johan Hagland
Telefon: 0171-525 00 
E-post: plan@habo.se

Samhällsplanering

Vi som arbetar som samhällsplanerare arbetar med strategiskt övergripande frågor kopplat till områden så som översiktsplaneringöppnas i nytt fönster, miljööppnas i nytt fönster, klimat, vatten, kollektivtrafik, bostadsförsörjning, bredband och regional utveckling. Arbetet utgår ifrån kommunens visionöppnas i nytt fönster och strävan mot ett Hållbart Håbo. Vi samordnar kommunens energi- och klimatrådgivningöppnas i nytt fönster och kommunens interna miljöarbete.

Anna Atterlöf, samhällsplanerare

Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare

Annika Kieri, samhällsplanerare

Kommunekolog

Jag som arbetar som kommunekolog arbetar brett med frågor som rör värdefull natur, sjöar och vattendrag, grönstruktur och naturens sociala värden. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara sakkunnig i processen kring planprogram, detaljplaner och översiktlig planering, liksom kring bygglovs- och miljöärenden. Jag arbetar även med framtagningen av underlag för skyddade områden och grönstruktursplanering, liksom som samordnare för kommunens LONA- och LOVA-projekt.

Anett Wass, kommunekolog

Detaljplanering

Vi som arbetar som planarkitekter arbetar med detaljplanering, i olika omfattningar, framförallt enskilda planer och planprogram. Vi gör planer för verksamhetsområde, bostäder, skolor, vägar och grönområde med mera. I våra arbetsuppgifter ingår det bland annat att göra utredningar, illustrationer, plankartor och planbeskrivningar och vi arbetar nära både politiken, exploatörer och medborgarna.

Aktuella planer som vi arbetar med just nu hittar ni häröppnas i nytt fönster

David Höijertz, planarktitekt

Anton Karlsson, planarkitekt

Mikaela Klaesson, planadministratör

Ola Wikström, planarkitekt (endast tisdagar)

Martin Wicksell, planarkitekt

Patrik Rönnqvist, planarkitekt

Markförvaltning och exploatering
Avdelningen förvaltar och förädlar/exploaterar mark och bygger ut allmänna anläggningar som gator, parker, VA med mera.

Louise Eldwinger, exploateringsprojektledare

Annette Eliasson, markförvaltare

Anders Hansson, projektledare

Gustaf Nilsson, utredare

Caroline Åkerlund, exploateringsadministratör

Arkitektur, utformning, stadsbyggnad och kulturmiljöfrågor

Klas Klasson, kommunarkitekt  

Sidansvarig:

2019-09-04

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster