Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Plan- och exploateringsavdelningen

Verksamhetsidé

Plan- och exploateringsavdelningen har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö. Vi ansvarar för strategisk samhällsplanering, framtagande av detaljplaner och vi företräder kommunen i markfrågor.

Vi som arbetar med dessa frågor

Kontakta oss via kommunens kontaktcenter (se "Kontakta Håbo") eller via plan@habo.se.

Ansvarig chef:

Tillförordnad Plan- och exploateringschef Anna Atterlöf
Telefon: 0171-525 00 
E-post: plan@habo.se

Strategisk planering

Vi som arbetar med strategisk planering är samhällsplanerare, miljöstrateg och kommunekolog. Vi arbetar med strategiskt övergripande frågor kopplat till områden så som översiktsplanering Öppnas i nytt fönster., miljö Öppnas i nytt fönster., klimat, vatten, natur, grönstruktur, kollektivtrafik, bostadsförsörjning, bredband och regional utveckling. Arbetet utgår ifrån kommunens vision Öppnas i nytt fönster. och strävan mot ett Hållbart Håbo. Vi samordnar kommunens energi- och klimatrådgivning Öppnas i nytt fönster. och kommunens interna miljöarbete.

Anett Wass, kommunekolog

Anna Atterlöf, miljöstrateg

Annika Kieri, samhällsplanerare

Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare

Detaljplanering

Vi som arbetar som planarkitekter arbetar med detaljplanering, i olika omfattningar, framförallt enskilda planer och planprogram. Vi gör planer för verksamhetsområde, bostäder, skolor, vägar och grönområde med mera. I våra arbetsuppgifter ingår det bland annat att göra utredningar, illustrationer, plankartor och planbeskrivningar och vi arbetar nära både politiken, exploatörer och medborgarna.

Aktuella planer som vi arbetar med just nu hittar ni här Öppnas i nytt fönster.

Anton Karlsson, planarkitekt

Andreas Lagerström, planarkitekt

David Höijertz, planarkitekt

Martin Wicksell, planarkitekt

Ola Wikström, planarkitekt (endast tisdagar)

Mikaela Klaesson, planadministratör

Markförvaltning och exploatering
Vi som arbetar med markförvaltning och exploatering förvaltar och förädlar/exploaterar mark och bygger ut allmänna anläggningar som gator, parker, VA med mera.

Annette Eliasson, markförvaltare

Gustaf Nilsson, utredare

Jonas Orring, exploateringsstrateg

Louise Eldwinger, exploateringsprojektledare (föräldraledig)

Caroline Åkerlund, exploateringsadministratör

Arkitektur, utformning, stadsbyggnad och kulturmiljöfrågor

Klas Klasson, stadsarkitekt

Sidansvarig:

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster