Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Plan- och exploateringsavdelningen

Verksamhetsidé

Plan- och exploateringsavdelningen har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö. Vi ansvarar för strategisk samhällsplanering, framtagande av detaljplaner och vi företräder kommunen i markfrågor.

Vi som arbetar med dessa frågor

Samhällsplanering

Vi som arbetar som samhällsplanerare arbetar med strategiskt övergripande frågor kopplat till områden så som översiktsplaneringöppnas i nytt fönster, miljööppnas i nytt fönster, klimat, vatten, kollektivtrafik, bostadsförsörjning, bredband och regional utveckling. Arbetet utgår ifrån kommunens visionöppnas i nytt fönster och strävan mot ett Hållbart Håbo. Vi samordnar kommunens energi- och klimatrådgivningöppnas i nytt fönster och kommunens interna miljöarbete.

Anna Atterlöf, Samhällsplanerare
Telefon: 0171-528 06
E-post: anna.atterlof@habo.se

Elin Brattström, Samhällsplanerare
Telefon: 0171-527 04
E-post: elin.brattstrom@habo.se

Johanna Forsberg Malmsten, Samhällsplanerare
Telefon: 0171-528 27
E-post: johanna.forsberg-malmsten@habo.se

Kommunekolog

Jag som arbetar som kommunekolog arbetar brett med frågor som rör värdefull natur, sjöar och vattendrag, grönstruktur och naturens sociala värden. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara sakkunnig i processen kring planprogram, detaljplaner och översiktlig planering, liksom kring bygglovs- och miljöärenden. Jag arbetar även med framtagningen av underlag för skyddade områden och grönstruktursplanering, liksom som samordnare för kommunens LONA och LOVA-projekt.

Anett Wass, kommunekolog
Telefon: 0171-528 51
Epost: anett.wass@habo.se

Detaljplanering

Vi som arbetar som planarkitekter arbetar med detaljplanering, i olika omfattningar, framförallt enskilda planer och planprogram. Vi gör planer för verksamhetsområde, bostäder, skolor, vägar och grönområde m.m. I våra arbetsuppgifter ingår det bland annat att göra utredningar, illustrationer, plankartor och planbeskrivningar och vi arbetar nära både politiken, exploatörer och medborgarna.

Aktuella planer som vi arbetar med just nu hittar ni häröppnas i nytt fönster

Anton Karlsson, Planarkitekt
Telefon: 0171-46 43 78
E-post: anton.karlsson@habo.se

Ola Wikström, Planarkitekt (endast tisdagar)
Telefon: 0171-525 42
E-post: ola.wikstrom@habo.se

Martin Wicksell, Planarkitekt
Telefon: 0171-46 43 50
E-post: martin.wicksell@habo.se

Patrik Rönnqvist, Planarkitekt
Telefon: 0171-52895
E-post: patrik.ronnqvist@habo.se

Arkitektur, utformning, stadsbyggnad och kulturmiljöfrågor

Klas Klasson, Kommunarkitekt
Telefon: 0171-527 40
E-post: klas.klasson@habo.se

 

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2018-02-28

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster