Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

VA-enheten

Enheten för vatten och avlopp

Ansvarsområden

VA-enheten är avdelningen som ansvarar för den kommunala VA-verksamheten. Detta innefattar produktion och distribution av dricksvattnen till hushåll och näringsliv samt avledning och rening av spillvatten. VA-enheten ansvarar även för bortledning av dagvatten.

Eftesom vatten är vårt viktigaste livsmedel finns det regler för vad dricksvattnet får innehålla. Även utsläppen av avloppsvatten är hårt reglerade vilket gör att VA-enheten även arbetar med en omfattande provtagning av vatten, både på dricksvatten och avloppsvatten.

Krister Nilsson är chef för VA-enheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Produktion av dricksvatten
  • Distribution av dricksvatten
  • Provtagning av dricksvatten
  • Uppsättning och kontroll av vattenmätare. (Abonnenten ansvarar för att själva mätarplatsen är tillgänglig och utförd enligt bestämmelserna).
  • Avledning av avloppsvatten (spill-, dag- och dräneringsvatten)
  • Rening av avloppsvatten
  • Provtagning av avloppsvatten
  • Underhåll av ledningsnät och pumpstationer
  • Utbyggnader och nyanslutningar av kommunalt VA

För ytterligare information om vår verksamhet hänvisas till Vatten & Avlopp.

Akuta tillbud

Vid akuta situationer som uppstår utanför kundtjänst öppettider hänvisas till SOSAB. Akuta situationer kan vara avloppstopp, vattenläckor och källaröversvämningar, samt vid indikering av driftproblem vid avloppspumpstationer. SOSAB kontaktar då VA-enhetens jourhavade.

SOSAB

Telefon: 018-14 21 14
 

Sidansvarig:

2018-09-12

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster