Avfallsavdelningen ansvarar för avfall under kommunalt ansvar, som till exempel insamling av mat- och restavfall och återvinningscentralen i Västerskog.