Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bygglovenheten

Bygglovenheten prövar lov enligt plan- och bygglagen (PBL) samt utövar tillsyn över pågående byggprojekt med mer. Enheten ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag och tillsyn av enkelt avhjälpta hinder.

Handläggarna på bygglovenheten har delegation från bygg- och miljönämnden att bevilja bygglov för en- och tvåbostadshus, komplementbyggnader, enklare industrilokaler inom samlad bebyggelse med mer. Normala industribyggnader, handelslokaler och nya verksamheter inom och utanför samlad bebyggelse bereds av avdelningens handläggare till ett beslutsförslag som går vidare till bygg- och miljönämnden.

Enheten ska verka för en god uppländsk byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Den nationella miljömålet ”en god bebyggd miljö” ska styra verksamhetens fokus i arbetet.

Enheten ansvarar även för olika typer av tillsyn samt bostadsanpassningsbidrag.

Kontaktpersoner

Telefon 0171-525 00.
Inför personliga möten rekommenderar vi alltid tidsbokning oavsett frågans omfattning.

Maila gärna dina frågor till bygglov@habo.se eller använd mailadresserna nedan.

Bygglovchef

Åsa Odelfalk
E-post: asa.odelfalk@habo.se

Sidansvarig: Åsa Odelfalk

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster