Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljöenheten

Miljöenheten arbetar med tillsyn och information inom miljö- och hälsoskydd.

Miljöenheten arbetar bland annat med tillsyn och information inom områdena:

Livsmedel

 • Godkänner och registrerar livsmedelsverksamheter.
 • Stödjer verksamhetsutövare i frågor om livsmedelshantering.
 • Utövar tillsyn över befintliga lokaler och platser enligt livsmedelslagen.
 • Utreder misstankar om matförgiftningar.
 • Ger tillstånd för försäljning av tobak och folköl samt utöver tillsyn.
 • Utövar tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel.
 • Ger tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker samt utöver tillsyn.

Hälsoskydd

Tillsyn enligt 9 kap 9-13 §§ i miljöbalken, och av kommunens lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön, syftar till att ingen människa ska riskera att utsättas för ohälsa i samhället.

Tillsynen ska omfatta

 • Bostäder
 • Lokaler för vård och undervisning
 • Verksamheter med hygienisk behandling
 • Idrottsanläggningar inklusive badanläggningar
 • Samlingslokaler
 • Hotell och campingplatser
 • Tillståndsgivning och tillsyn av enskilda avlopp
 • Anmälan om värmepumpsanläggningar.

Miljöskydd

Tillsynen ska omfatta

 • Miljöfarlig verksamhet
 • Kemiska produkter och biotekniska organismer,
 • Täkter
 • Värmepumpar
 • Jordbruk
 • Avfall
 • Förorenad mark
 • Öppna cisterner med brandfarliga vätskor med en volym mellan 1 och 10 kbm
 • Förorenade områden.

Enheten har även tillsyn enligt renhållningskapitlet i miljöbalken (kapitel 15) med förordningar, och enligt kommunens renhållningsordning, samt tillsyn av dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten.

Kontaktpersoner

Malin Forséll
Miljöchef

Maria Sandgren
Miljöadministratör

Ni når oss på

miljoavdelningen@habo.se

Sidansvarig: Miljöavdelningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster