Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, gatubelysning, parkeringar samt buss- och stationsområdet.

Avdelningen ansvarar även för drift och underhåll av parker, grönområden och skogar samt Ekilla naturreservat, Torresta naturstig och Upplandsleden.

Inom ansvarsområdet utreds och handläggs lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, grävtillstånd och trafikanordningsplaner. Dessutom ansvarar avdelningen för en rad investeringsprojekt inom den offentliga miljön.

Ansvarig för gatu- och parkavdelningen är Ulla Lindroth Andersson.
E-post: Ulla.Lindroth@habo.se

Sidansvarig: Tekniska förvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster