Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Så fattar kommunen beslut

Kommunen har stor frihet att bestämma över sin verksamhet själv, men varje ärende måste behandlas enligt vissa regler. Den processen beskrivs här.

Ärendet kommer in

Beslutsprocessen börjar med att ett ärende kommer in till kommunen. Det finns många olika sorters ärenden, exempelvis medborgarförslag, motioner från politiker eller skrivelser från myndigheter, företag eller tjänstepersoner inom kommunen.

Registrering

Det inkomna ärendet diarieförs, vilket innebär att det registreras i kommunens diarium, får ett unikt diarienummer och stämplas med ankomstdatum. Diarieföring används för att hålla ordning på alla ärenden och för att allmänheten lättare ska kunna få information om de ärenden som kommit in.

Beredning

Ärendet lämnas till en handläggare (anställd tjänsteperson) som ansvarar för att det bereds. Beredning innebär att ärendet utreds och att de underlag som behövs för att politikerna ska kunna fatta beslut tas fram. Om det behövs skickas ärendet på remiss till andra instanser som får lämna synpunkter. Sedan sammanställer handläggaren det som framkommit under beredningen.

Sammanträde

När ärendet beretts fattar nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslut. Det är ärendetypen som avgör vilken politisk instans som fattar beslutet. Om beslutet ska fattas i kommunfullmäktige bereds det först av nämnd och/eller kommunstyrelse.

Protokoll

Efter sammanträdet skrivs ett protokoll med en paragraf för varje ärende. Protokollet justeras (godkänns) av ordföranden och de ledamöter som utsetts till justerare. Därefter anslås protokollet på kommunens officiella anslagstavla. Detta är också beviset om att beslut fattats och att överklagandetiden börjat löpa.

Expediering

Beslutet expedieras, vilket innebär att det skickas ut till dem som berörs av det. Sedan avslutas och arkiveras ärendet. Den som vill ta del av handlingarna i ett ärende efter att det avslutats kan kontakta kommunens arkiv

Sidansvarig: Sara Widströmer

2020-09-02

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster