Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunalråd

Håbo kommuns kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande, Catherine Öhrqvist (M), som leder det politiska arbetet. Övriga kommunalråd är Agneta Hägglund (S) och Tommy Lövgren (SD).

Ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar representation eller insyn svarar kommunalråden för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare.

Kommunalråden företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand det egna partiet eller eventuell politisk samverkan.

Kommunalråd

Catherine Öhrqvist (M)
är vald till ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Kommunalråd

Agneta Hägglund (S) är vald till kommunalråd för mandatperioden 2023-2026.

Kommunalråd

Tommy Lövgren (SD) är vald till kommunalråd för mandatperioden 2023-2026.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster