Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är Kommunfullmäktige (KF) och består av 41 ledamöter som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen och beslutar om övergripande frågor. Ledamöterna är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Det är bland annat skattesatsen, kommunens mål, vissa riktlinjer samt budget och avgifter.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden kan följas både live och ses i efterhand på vår Quickchannel-kanal.

Se kommunfullmäktiges sammanträden

Sammanträdena är öppna för allmänheten och startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund och inlämnade medborgarförslag.

Allmänhetens frågestund

Sammanträdesplan

I Håbo sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan.

Sammanträdesplan Öppnas i nytt fönster.

Det finns olika sätt att väcka förslag till kommunfullmäktige. Medborgarförslag och motioner är två av dem. Du som är folkbokförd i Håbo kan lämna medborgarförslag. Motioner kommer från de folkvalda politikerna.

Medborgarförslag
Motioner


Valresultat och mandatfördelning efter valet 2022

Parti

Andel röster

Mandat

Socialdemokraterna

25,40 %

11 mandat

Moderaterna

21,09 %

9 mandat

Sverigedemokraterna

19,44 %

8 mandat

Centerpartiet

5,44 %

2 mandat

Bålstapartiet

8,16 %

3 mandat

Vänsterpartiet

3,62 %

1 mandat

Liberalerna

3,54 %

1 mandat

Kristdemokraterna

4,37 %

2 mandat

Miljöpartiet

2,23 %

1 mandat

HåboDemokraterna

6,27 %

3 mandat


Kommunfullmäktige har en valberedning som förbereder alla en del av de val som kommunfullmäktige även hanterar.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till kommunfullmäktige på ledamöter och ersättare i exempelvis nämnder och bolagsstyrelser. Största delen av arbetet görs i början av en ny mandatperiod, men valberedningen är också aktiv löpande under hela mandatperioden och förbereder bland annat val när en politiker avslutar sitt uppdrag och behöver ersättas.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster