Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund kan allmänheten ställa frågor om kommunens verksamheter till de folkvalda politikerna. Frågestunden inleder kommunfullmäktiges sammanträden.

Riktlinjer för frågestunden

Allmänhetens frågestund styrs av riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Ordföranden eller presidiet (presidiet består av ordförande samt förste och andre vice ordförande) kan besluta att ställa in allmänhetens frågestund om det finns skäl för det. Frågestunden pågår i trettio minuter och kan i vissa fall förlängas av ordföranden. Här beskrivs de riktlinjer som gäller.

Riktlinjer för frågorna

  • Frågan bör redovisas skriftligt och kunna besvaras utan någon större utredning. Om frågan redovisas muntligt kan det innebära att den besvaras först vid nästa sammanträde.
  • Frågan ska vara formulerad så att den kan läsas upp på maximalt två minuter, handla om kommunens verksamhet och beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse.
  • Frågan får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person eller om förhållandet mellan en anställd och kommunen som arbetsgivare.
  • Frågan bör inte ha behandlats under tidigare frågestunder. Fullmäktiges ordförande/presidiet kan dock besluta om ett avsteg från detta.

Besvarande av frågan

  • Fullmäktiges ordförande/presidiet avgör om frågan får ställas och frågeställaren eller fullmäktiges ordförande läser upp den. Den som besvarar frågan har högst fem minuter på sig för detta. Därefter har frågeställaren rätt till att ställa en följdfråga (replik) på två minuter. Den som svarar har därefter ytterligare två minuter på sig att besvara den.
  • Om alla frågor inte hinner besvaras får ordföranden/presidiet besluta att skjuta fram de som kvarstår till nästa frågestund.

För att ta del av reglerna kring frågestunden, se information under relaterad information till höger.

Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-11-12

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster