Det finns olika sätt att väcka förslag till kommunfullmäktige. Medborgarförslag och motioner är två av dem. Du som är folkbokförd i Håbo kan lämna medborgarförslag. Motioner kommer från de folkvalda politikerna.

Medborgarförslag
Motioner