Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarförslag 2011

Datum

Titel

Nummer

Beslut

2011-12-14

Medborgarförslag om nytt kösystem för lägenheter i Håbohus Pdf, 133.2 kB.

2011.3251

KF § 117 2012 Pdf, 74 kB.

2011-12-05

Medborgarförslag om ordnande av stora inhängnade rast- och lekgårdar för hundar Pdf, 97.9 kB.

2011.3088

KF § 60 2013 Pdf, 93.8 kB.

2011-11-02

Medborgarförslag om en cykelbana med sandhopp i Slottsskogen Pdf, 72.6 kB.

2011.2668

KF § 135 2012 Pdf, 86.5 kB.

2011-10-23

Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke Pdf, 80.8 kB.

2011.2567

KF § 135 2012 Pdf, 86.5 kB.

2011-10-20

Medborgarförslag om att socialnämnden ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala ärenden Pdf, 23.8 kB.

2011.2542

KF § 4 2013 Pdf, 141.1 kB.

2011-10-11

Medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder Pdf, 292.9 kB.

2011.2458

KF § 95 2012 Pdf, 84.3 kB.

2011-09-12

Medborgarförslag om en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och värden för det rörliga friluftslivet Pdf, 173.7 kB.

2011.2099

KF § 63 2012 Pdf, 82.3 kB.

2011-07-07

Medborgarförslag om att Håbo kommun ska ta fram en byggpolicy på minst passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och lokaler Pdf, 109.9 kB.

2011.1723

KF § 22 2013 Pdf, 61 kB.

2011-06-09

Medborgarförslag om att politikerarvoden bör bestämmas av medborgarnämnd Pdf, 69.9 kB.

2011.1487

KF § 5 2012 Pdf, 72 kB.

2011-05-31

Medborgarförslag om inrättande av en medborgarnämnd Pdf, 99.8 kB.

2011.1417

KF § 4 2012 Pdf, 73.8 kB.

2011-05-31

Medborgarförslag om etiska regler för tjänstemän med externa kontakter Pdf, 86.1 kB.

2011.1415

KF § 30 2012 Pdf, 116.3 kB.

2011-04-26

Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärd på Ekolsundsbroarna samt delar av E18 i höjd med Stämsvik Pdf, 214.4 kB.

2011.1009

KF § 141 2011 Pdf, 171 kB.

2011-04-26

Medborgarförslag om utökad kommun- och fullmäktigeinformation Pdf, 158.5 kB.

2011.1008

KF § 65 2012 Pdf, 52.5 kB.

2011-04-19

Medborgarförslag om förvaltningen av Slottsskogens anläggningar och brukandet av dess mark Pdf, 148.6 kB.

2011.974

KF § 101 2011 Pdf, 116.3 kB.

2011-03-28

Medborgarförslag om oppositionsbidragets utformning Pdf, 72.7 kB.

2011.741

KF § 6 2012 Pdf, 66.3 kB.

2011-03-18

Medborgarförslag om att kommunen ska ta över ansvaret för avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i Slottsskogen Pdf, 94.7 kB.

2011.689

KF § 100 2011 Pdf, 85.4 kB.

2011-02-01

Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra en medborgardialog om förnyelsebar energi och energisparande Pdf, 80.7 kB.

2011.217

KF § 114 2012 Pdf, 62.8 kB.

 

Sidansvarig: Kommunstyrelsens förvaltning

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster