Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarförslag 2011

Datum

Titel

Nummer

Beslut

2011-12-14

Medborgarförslag om nytt kösystem för lägenheter i HåbohusPDF

2011.3251

KF § 117 2012PDF

2011-12-05

Medborgarförslag om ordnande av stora inhängnade rast- och lekgårdar för hundarPDF

2011.3088

KF § 60 2013 PDF

2011-11-02

Medborgarförslag om en cykelbana med sandhopp i SlottsskogenPDF

2011.2668

KF § 135 2012PDF

2011-10-23

Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärkePDF

2011.2567

KF § 135 2012PDF

2011-10-20

Medborgarförslag om att socialnämnden ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala ärendenPDF

2011.2542

KF § 4 2013PDF

2011-10-11

Medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläderPDF

2011.2458

KF § 95 2012PDF

2011-09-12

Medborgarförslag om en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och värden för det rörliga friluftslivetPDF

2011.2099

KF § 63 2012PDF

2011-07-07

Medborgarförslag om att Håbo kommun ska ta fram en byggpolicy på minst passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och lokalerPDF

2011.1723

KF § 22 2013 PDF

2011-06-09

Medborgarförslag om att politikerarvoden bör bestämmas av medborgarnämndPDF

2011.1487

KF § 5 2012PDF

2011-05-31

Medborgarförslag om inrättande av en medborgarnämndPDF

2011.1417

KF § 4 2012PDF

2011-05-31

Medborgarförslag om etiska regler för tjänstemän med externa kontakterPDF

2011.1415

KF § 30 2012PDF

2011-04-26

Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärd på Ekolsundsbroarna samt delar av E18 i höjd med StämsvikPDF

2011.1009

KF § 141 2011PDF

2011-04-26

Medborgarförslag om utökad kommun- och fullmäktigeinformationPDF

2011.1008

KF § 65 2012PDF

2011-04-19

Medborgarförslag om förvaltningen av Slottsskogens anläggningar och brukandet av dess markPDF

2011.974

KF § 101 2011PDF

2011-03-28

Medborgarförslag om oppositionsbidragets utformningPDF

2011.741

KF § 6 2012 PDF

2011-03-18

Medborgarförslag om att kommunen ska ta över ansvaret för avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i SlottsskogenPDF

2011.689

KF § 100 2011PDF

2011-02-01

Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra en medborgardialog om förnyelsebar energi och energisparandePDF

2011.217

KF § 114 2012PDF

 

Sidansvarig: Sara Widströmer

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster