Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen 

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsuppgifter

Några av kommunstyrelsens arbetsuppgifter är att

 • leda och samordna kommunens angelägenheter
 • ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet
 • ha uppsikt över de verksamheter som bedrivs av de kommunala hel- eller delägda bolag
 • ansvara för den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut

Vidare ligger det i kommunstyrelsens ledningsfunktion att utveckla och samordna:

 • den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • planeringen och användningen av mark och vatten
 • mark och bostadspolitiken
 • energiplaneringen samt främja energihushållningen
 • trafikpolitiken
 • effektivitets- och kvalitetsutveckling
 • utveckling av brukarinflytande
 • näringslivsfrågor

Utskott

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott som bereder ärenden inför kommunstyrelsens beslut samt fattar vissa beslut på delegation från kommunstyrelsen.  

Sidansvarig: Sara Widströmer

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster