Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.

I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämndens ordförande. 

Ordförande
Liselotte Grahn Elg (M)

Nämndsekreterare
E-post: kommunsekreterare@habo.se