Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

 • Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen
 • Försörjningsstöd till familjer och enskilda
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och annan särskild lagstiftning.
 • Vårdnad och umgängesrätt
 • Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn
 • Mottagande av ensamkommande flyktingbarn till och med 21 år
 • Våld i nära relationer
 • Familjerådgivning till den som begär det
 • Handläggning av adoptionsärenden
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Flyktingmottagning, boende och samordningsansvar för integrationsfrågor
 • Konsumentrådgivning
 • Utdelning av medel ur Sociala Samfonden
 • Föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde
 • Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Hushållekonomisk rådgivning

Det åligger socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

 • Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29 att överföra ansvaret för handläggningen enligt
  Alkohollagen och Tobakslagen till Bygg- och miljönämnden.

Ordförande
Roger von Walden (M)

Nämndsekreterare
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Lena Fertig

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster