Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen. Nämnden är därför huvudsakligen aktiv vart fjärde år i samband med valen.

Nämndens huvudsakliga uppgifter handlar om att utrusta och bemanna vallokaler, sköta rösträkning och rapportera valresultatet.