Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

 • Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
 • Hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende
 • Bostäder med särskild service för människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
 • Dagverksamhet/daglig verksamhet till äldre och personer med funktionsnedsättningar och annan äldre- och funktionshinderverksamhet som hör samman med dessa
 • Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under förutsättning att de tillhör någon i lagen angiven personkrets (§ 1 LSS)
 • Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Betalningsansvar för medicinskt utskrivningsklara enligt lagen om betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård inom äldre- och funktionshindersomsorgen
 • Hemsjukvård i ordinärt boende
 • Prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst
 • Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
 • Stöd till anhöriga

Det åligger vård- och omsorgsnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Per-Arne Öhman (M)

Nämndsekreterare
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Lena Fertig

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster