Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Funktionsrättsrådet

Kommunala Funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ i frågor som gäller personer med funktionsvariationer.

Funktionsrättsrådets ledamöter och ersättare kommer från olika intresseorganisationer och från kommunens nämnder.

Rådet har många olika uppgifter, några av dem är

  • Bevaka tillgänglighet till lokaler och utemiljöer
  • Arbeta för att vården av funktionshindrade i kommunen är god
  • Se till att man tar hänsyn till funktionshindrades speciella behov när man planerar för nya hus
  • Bevaka att man inom kommunen har en god kunskap om funktionshindrades behov samt tar hänsyn till deras speciella intressen.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster