Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hälso- och trygghetsråd

Hälso- och trygghetsrådet är ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan med politisk representation som övertagit det brottsförebyggande rådets roll (BRÅ).

Kommunens uppgift är bland annat att skapa goda livsmiljöer och goda levnadsförhållanden till medborgarna i nära sammarbete med berörda myndigheter och organisationer. Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och i nära anslutning med det arbetet kring närvårdsutveckling som pågår i Uppsala län, utrett hur formen för ett utvecklat samråd- och samverkansarbete inom detta ganska breda område skulle kunna se ut. Hälso- och trygghetsrådet är en del av denna samverkansstruktur.

Rådet fungerar som ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan inom socialt förebyggande, trygghetsskapande och hälsofrämjande arbete med syfte att identifiera och förebygga olika risker och social oro. Arbetet samordnas inom ramen för folkhälsa, drog och brottsförebyggande arbete, närvård samt krisberedskap. Det är således ett bredare ansvarsområde än tidigare BRÅ, med tydligare synergieffekter.

Organisation

Hälso- och trygghetsråd ingår i organisationsstrukturen för Hälsa, trygghet och närvård. Rådet organiseras via kommunstyrelsen och sammanträda en gång per termin.

Till rådet hör två arbetsgrupper, Trygghet samt arbetsgruppen Barn- och unga. Deltagarna är utvalda utifrån sin specifika kompetens inom berörda verksamhetsområden. Avrapportering från arbetsgrupperna sker två gånger per år.

Skydds- och riskfaktorer

Hälso- och trygghetsrådets arbete utgår vi ifrån olika skydds och riskfaktorer.
En person med många skyddsfaktorer klarar sig oftast bättre i samhället och personer med många riskfaktorer löper ofta en större risk att hamna i utanförskap.

Här kan du läsa mer om skydds- och riskfaktorerna »

Syfte med struktur för samverkan

  • att landsting, kommun, polis och räddningstjänst samordnar sina insatser för att effektivt utnyttja resurserna för både individ och samhällets bästa
  • att öka samverkansaktörernas förmåga att uppnå social hållbarhet genom att identifiera och förebygga socialarisker
  • att ge exempel på gemensamma metoder och uppföljningsbara nyckeltal
  • att kvalitetssäkra och samordna det hälsofrämjande arbetet
  • att öka kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarhet
  • att utifrån en gemensam kunskap och analys sätta adekvata mål och genomföra insatser

Hälso- och trygghetsrådet

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Lokalpolisområde Enköping-Håbo
Direktion Kommunalförbund Räddningstjänst Enköping-Håbo
Landstinget i Uppsala län
Familjeläkarna, Bålsta VC
Håbohus AB
Företagarföreningen
Svenska Kyrkan
Kultur och livsmiljöavdelningen
Adjungerade deltagare vid behov

Kontaktperson:

Linda Shala, Barn- och ungdomskoordinator

Epost: linda.shala@habo.se 

 

Lämna dina synpunkter


Sidansvarig: Louise Lightowler

2018-05-23

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster