Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Åtgärdsprogram för att öka samverkan kring alkohol- och drogarbetet

Uppsala län ska arbeta för att skolor ska bli tobaksfria miljöer och att det ska finnas få ställen för ungdomar att få tag på alkohol, tobak och övriga droger.

Det är några av punkterna i ett nytt regionalt åtgärdsprogram för förebyggande alkohol- och drogarbete som planeras i Uppsala län. Programmet har tagits fram av en ny styrgrupp där Länsstyrelsen, Regionförbundet, länets kommuner, Polismyndigheten, Landstinget och Uppsala universitet ingår.

År 2010 fattade regeringen beslut om en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksfrågorna (ANDT). Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011–2015. Med strategin vill regeringen öka förutsättningarna för långsiktighet, ökad samordning och samverkan. Uppsala läns åtgärdsprogram för ANDT är en del i att anpassa den nationella strategin till lokala och regionala förutsättningar, samt belysa länets behov av samverkan och samordning i frågan.

Med den nya regionala åtgärdsprogrammet tydliggörs vem som ansvarar för och för vad inom ANDT-arbetet i länet. Ambition är att skapa nya möjligheter och öka samverkan mellan aktörer lokalt och regionalt.  Samarbetet förväntas leda till långsiktighet och kvalitativ målmedvetenhet vilket bidrar till vinster vad gäller bättre hälsa och ekonomi i framtiden.

- I Håbo kommun har vi idag ett lokalt ANDT-arbete inom nätverket Styrgrupp för ungdomsarbete och Brottsförebyggandet rådet (BRÅ). I styrgrupp för ungdomsarbete ingår kommunens samtliga förvaltningschefer, Hälsoäventyret i Håbo, närpolisen, räddningstjänsten och Familjeläkarna. I BRÅ finns även kommunalråd, politiker, Håbohus AB, Bålstapolarna, ungdomssamordnare, Svenska kyrkan, Bålsta nattvandring och Handlarna i Håbo representerade. En tydligare ansvarsföredelningen mellan aktörer ger nya möjligheter att ytterliggare stärka samverkan kring ANTD-frågorna i kommunen, säger Charlotta Bjälkebring Carlsson barn- och ungdomskoordinator i Håbo kommun.

En utvärdering av programmet genomförs och beräknas vara klart sommaren 2016.

Sidansvarig:

2015-12-14

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster