Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

ANDT - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Håbo kommun har en central roll för ANDT-arbetet, då det förebyggande arbetet främst bedrivs där människor lever och verkar. Flera av de insatser som görs för att främja, förebygga och erbjuda vård och stöd finns inom kommunen.

Alkohol

Andelen ungdomar som helt avstår från alkohol är en positiv trend och har fortsatt att öka i Uppsala län. Ungefär hälften av alla elever i åk 9 uppger att de aldrig dricker alkohol. Trots denna goda trend berusningsdricker fortfarande var femte elev i åk 9 minst en gång per månad i Uppsala län. I åk 7 är andelen elever som berusningsdricker 1 gång/månad eller mer 3 procent.

Läs mer om undersökningen på Regionförbundets webbplats under relaterad information i högermenyn.

Tobak

Det är viktigt att prata med barn och ungdomar kring tobak, eftersom många tobaksbolag i dolda marknadsföringssyften vänder sig till den målgruppen. Börjar någon att röka som ung har producenterna en inkomstkälla under många år framöver. Ytterst få börjar röka efter 24 års ålder. Nikotin är det beroendeframkallande ämnet som finns i tobak. Nikotin ger ett mycket starkt beroende både fysiskt och psykiskt och återfallsrisken anses ligga i klass med kokain och heroin.

Håbo kommun har ställt sig bakom det nationella initiativet Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till mindre än 5 procent i befolkningen till 2025.

Bjud inte, köp inte ut!

Aktuell forskning visar att ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar. De förväntar sig att vuxna ska vara restriktiva när det handlar om att sätta gränser och bry sig också när det handlar om alkohol. Det framkommer positiva effekter även bland ungdomar med redan etablerade alkohol- eller tobaksvanor om föräldrar säger nej till alkohol eller tobak.

Dopning

Missbruk av dopningspreparat förekommer i huvudsak utanför tävlingsidrotten, då bruket sker främst av estetiska skäl.  Länets skolungdomar använder anabola androgena steroider (AAS) och andra dopingpreparat i ytterst liten omfattning. Debutåldern är ofta något äldre (gymnasiet) och majoriteten av missbrukarna är killar.

Vid ett AAS-missbruk är det inte bara den som använder preparatet som kan drabbas utan även de i personens närhet. De kan drabbas av aggressionsutbrott, svartsjuka och våld från användaren. Anhöriga är därför ofta i stort behov av stöd. Tillgängligheten via Internet är stor och det finns ingen kvalitetskontroll av de preparat som säljs. Illegalt tillverkade produkter med felaktigt deklarerat eller förorenat innehåll är mycket vanligt.

Narkotika

Narkotika är ett samlingsnamn för läkemedel och hälsofarliga ämnen som har beroendeframkallande egenskaper. Cannabis är den vanligaste förekommande narkotikan bland ungdomar. Narkotikabruk medför kraftigt ökade risker för olika typer av skador som kan vara antingen medicinska eller sociala (CAN). Det är olagligt att köpa, sälja, inneha och använda narkotikaklassade medel. Det är även straffbart att odla eller framställa narkotika.

Läs mer om CAN under Relaterad information.

Spel

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer och föräldrar. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos föräldrar, lärare och pedagoger och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Kunskapsstödet består av olika delar:

  • handledning för att använda kunskapsstödet
  • filmer som skildrar olika vardagssituationer
  • diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna
  • broschyr riktad till föräldrar.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan vi vuxna göra?

En viktig del är att vi vuxna tar reda på var ungdomarna får tag på drogerna och att vi sätter stopp för dessa kanaler. Som förälder bör du inte köpa ut eller bjuda ditt barn på alkohol. Forskning visar att barn till föräldrar med en restriktiv inställning (avseende ungdomars alkoholvanor) också dricker mindre. Du som förälder bör även ta ett samtal med ditt äldre barn eller ditt barns äldre pojkvän/flickvän då det visar sig att de är den största källan till att ungdomar får tag på alkohol. Du som restaurangägare eller serveringspersonal ska se till så att du har en ansvarsfull alkoholservering och inte serverar minderåriga. Som kioskägare ska du ha koll på legitimation när du säljer cigaretter, energidryck och folköl.

Kontaktperson

Charlotta Carlsson, folkhälsosamordnare

E-post: charlotta.carlsson@habo.se

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster