Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skydds- och riskfaktorer

Det är inte lätt alla gånger att veta hur man ska göra som förälder. Vi har därför tagit fram informationsmaterial som handlar om skydds- och riskfaktorer.

I dag finns det en ökad kunskap om olika skydds- och riskfaktorer (bestämningsfaktorer) för alkohol och drogmissbruk, kriminalitet, skolk och andra problembeteenden.

Skydds- och riskfaktorer delas in i olika nivåer

Skyddsfaktorer hos individen

Riskfaktorer hos individen

Social kompetens

Aggressiv med låg impulskontroll

Känsla av sammanhang

Tidig debut av alla droger

Problemlösningsförmåga

Utanförskap och låga förväntningar på framtiden

 

 

Skyddsfaktorer i familjen

Riskfaktorer i familjen

Tydliga kärleksfulla regler

Allvarliga konflikter

Föräldrar som är delaktiga

Föräldrars missbruk

Höga/realistiska förväntningar

Svag familjesammanhållning/oklara regler

 

 

Skyddsfaktorer i kamratgruppen

Riskfaktorer i kamratgruppen

Delta i organiserade fritidsverksamheter

Kamrater som uppmuntrar/ accepterar missbruk

"välanpassade" kamrater

Kamrater som skolkar/ begår brott

 

 

Skyddsfaktorer i skolan

Riskfaktorer i skolan

Lärare med höga/realistiska förväntningar

Bristande skolförmåga

Bra skolklimat

Bristande trivsel/ oklara regler

Dialog skola- föräldrar

Låga studieambitioner

Tydlig förankrad policy

 

Social och emotionell kompetens

 

 

 

Skyddsfaktorer i närmiljön

Riskfaktorer i närmiljön

Områden som kännetecknas av social kontroll, engagerande vuxna, hög organisationsgrad, och "trivsel"

Områden som kännetecknas av fattigdom arbetslöshet, fysiskt förfall och låg kriminalitet hög kriminalitet

 

 

Skyddsfaktorer i samhället

Riskfaktorer i samhället

Restriktiv lagstiftning

Låg acceptans för lag och ordning

Hög acceptans för lagar och normer

"Drogliberala normer/ liberal lagstiftning"

Liten tillgång på droger

God tillgång på droger

Hög upptäcktsrisk

 

  
  


 

 

Kontaktperson:

Linda Shala, Barn- och ungdomskoordinator

Epost: linda.shala@habo.se 

Sidansvarig:

2018-05-23

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster