Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningarna.

Pensionärsrådet består av ledamöter och ersättare som är utsedda av pensionärsföreningarna respektive av kommunens nämnder. 

Pensionärsrådet har många olika uppgifter, några av dem är

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Vara remissorgan i de frågor som rör pensionärerna
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster