Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ungdomsråd

En grupp studenter som sitter i en cirkel och gör High Five

Vill du göra skillnad i din kommun? Har du idéer eller förslag på hur vi kan utveckla Håbo? Då borde du vara med i Ungdomsrådet! Har du börjat årskurs sju och fortfarande går i gymnasiet kan du vara med. Du kan anmäla dig på din skola eller hos kommunen. Du måste bo i Håbo för att kunna vara med.

Ungdomsrådet är ett fristående och partipolitiskt och religiöst obundet rådgivande råd. Det är till för att du som ung i Håbo kommun ska kunna vara med och påverka. Vi träffas sex gånger om året för att diskutera de frågor som rör dig som ung i kommunen. De förslag vi kommer fram till skickas sedan vidare till kommunens ledning. Kommunens kommunalråd och valda ungdomspolitiker från de tre största partierna i Håbo deltar vid mötena. 

Ungdomsrådet gör skillnad

Förslag från ungdomsrådet kan göra skillnad. Här är några exempel på förslag som gått igenom.

  • Skateparken vid centrum
  • Avskaffandet av Bålstatillägget
  • Matråd i skolan

Vill du vara med?

Du som vill vara med ska ha börjat i årskurs 7. Anmälningstiden sker varje år i oktober och du kan anmäla dig direkt till kontaktpersonen i kommunen, via din skola eller på demokratidagen. Maximalt kan 30 ungdomar ingå i ungdomsrådet.

Vad är ungdomsrådet

Sedan hösten 2011 har Håbo haft ett ungdomsråd. Ungdomsrådet ger ungdomar möjlighet att diskutera, komma med förslag eller ha synpunkter på kommunala frågor eller på kommunens utveckling i stort.

Ungdomsrådet väljs för ett år i taget för kommande år. Val av nytt råd görs vid rådets möte i november.

Kontaktperson

Charlotta Bjälkebring Carlsson, folkhälsosamordnare,
e-postadress; charlotta.carlsson@habo.se

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster