Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Så styrs kommunen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att det är de politiker som kommunens medborgare själva valt som beslutar om verksamheten. Val till kommunen sker vart fjärde år, samtidigt med valet till riksdag och landsting.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det brukar sägas att Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag". Fullmäktige fattar de övergripande besluten och beslutar om de övergripande målen. Det är kommunens medborgare som väljer förtroendevalda till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde, men fungerar också som kommunens "regering". Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilka ansvarsområden nämnderna ska ha.

Nämnderna bryter ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till mål inom det egna ansvarsområdet. Genom målen styr nämnderna kommunens arbete inom de olika ansvarsområdena.

Förvaltningarna utför arbetet

Varje nämnd har en egen förvaltning som består av anställda medarbetare. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Nämnderna följer upp hur förvaltningens arbete överensstämmer med de politiska målen.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster