Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillsammans för ett hållbart Håbo

Tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner arbetar vi för ett cirkulärt samhälle, där avfall betraktas som en resurs. Det gör vi bland annat genom att förebygga och återanvända avfall samt att minska miljöpåverkan.

Vår vision

Vår vision är att hanteringen av avfall är tillgänglig för alla och erbjuder god service. Kommuninvånarna är nöjda med avfallshanteringen och de har goda kunskaper om hur de kan påverka miljön så lite som möjligt. Kommunerna är tillsammans föregångskommuner för det hållbara, cirkulära samhället. Det finns avfallssystem som bidrar till att det är lätt att göra rätt när avfallet ska sorteras och nästan allt material kan återanvändas eller materialåtervinnas i cirkulära kretslopp.

Dina val spelar roll

Det är inte bara de storslagna besluten som spelar roll för att vi ska uppnå en hållbar utveckling. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse. Dina val spelar stor roll och små saker kan göra stor skillnad.

Här kommer lite tips:

 • Börja sopsortera. Var särskilt noga med
  färger, lösningsmedel, hushållskemikalier,
  batterier och elektronisk utrustning.
 • Använd miljömärkta produkter och
  undvik kemikalier om det går.
 • Sälj eller ge bort det du inte behöver, köp
  begagnat.
 • Hjälp oss att hålla vårt vatten rent
  genom att spola rätt. Bara kiss, bajs och
  toalettpapper får spolas ner i toaletten.
 • Gör matlådor och frys in rester. Sortera
  matavfall som ändå blir över i den bruna
  matavfallspåsen - det blir biogas.

Tillsammans får vi ett hållbart Håbo.

Anna Darpe
Avdelningschef för avfall, lokalvård och
måltidsservice i Håbo kommun

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster