Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

2 oktober sammanträder kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Datum: 2 oktober
Tid: 19:00
Plats: Övergranssalen, kommunhuset

Kommunfullmäktige tar bland annat upp:

  • Anmälan av nya samt svar på medborgarförslag.
  • Åtgärder för ekonomi i balans.
  • Taxor och avgifter 2024, simhallen.
  • Redovisning av partistöd 2022.
  • Förslag till avveckling av kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige

Du hittar sändningen och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde på sidan Kommunfullmäktige

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster