Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

17 juni sammanträder kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Datum: 17 juni
Tid: 17:00
Plats: Övergranssalen, kommunhuset

Under sammanträdet tar kommunfullmäktige bland annat upp:

  • Svar på medborgarförslag
  • Taxor och avgifter simhallen 2024 samt lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamheter 2024
  • Reviderad taxa för utskrift eller kopia av allmänna handlingar
  • Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2025
  • Delårsuppföljning mars 2024

 

Kommunfullmäktige

Du hittar sändningen och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde på sidan Kommunfullmäktige

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster