Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige och leder alltid till att fullmäktige tar ställning till ärendet genom ett beslut.

Motioner bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige som beslutar om förslaget. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige tar ställning till ärendet genom ett beslut.

Inkomna motioner

Här finns inkomna motioner från år 2011 och framåt. Du kan även läsa kommunfullmäktiges beslut för de motioner som är slutbehandlade av fullmäktige.DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2021-02-22Kompensationsledighet Pdf, 71 kB.Agneta Hägglund (S)2021/86


2021-02-22Satsningar inom vård och omsorg Pdf, 105.3 kB.Agneta Hägglund (S)2021/87


2021-02-22Ljusföroreningar Pdf, 251.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/98


2021-02-22Föreningsbidrag Pdf, 174.6 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/99


2021-02-22Utveckla LOV i Håbo Pdf, 387.8 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/100


2021-02-22Förskola i Krägga Pdf, 219.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/102


2021-05-10Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda Pdf, 259.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/237


2021-05-10Bevara och rusta upp Villa Lydia Pdf, 241.1 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/238
 DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2020-02-24Spa-anläggning för våra äldre Pdf, 20.8 kB.Agneta Hägglund (S)2020/81KF § 41 2021 Pdf, 243.2 kB.2020-06-29Handikappramp vid kommunala badplatser Pdf, 214.3 kB, öppnas i nytt fönster.Ann-Sofi Borg (SD)2020/00157
2020-06-29Ta bort bron från järnvägsparken Pdf, 101.8 kB, öppnas i nytt fönster.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00221


2020-06-29Etablera fler utegym Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00222KF § 68 2021 Pdf, 192.1 kB.2020-06-29Införande av marknadsdag Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00223KF § 40 2021 Pdf, 199.6 kB.2020-06-29Utegym i Kvarnkojan Pdf, 128.1 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2020/00240


2020-06-29Gestaltningsplan Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2020/00242


2020-09-28Personalpolitiskt program Pdf, 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2020/00303


2020-09-28Språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen Pdf, 358.7 kB, öppnas i nytt fönster.Ann-Sofi Borg (SD)2020/00348


2020-09-28Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.Michael Rubbestad (SD)2020/00347KF § 39 2021 Pdf, 208.9 kB.2020-12-21Kärnvapenfri framtid för Håbo kommun Pdf, 125.5 kB.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2020/00443


2020-12-21Procentuell avsättning till bostadssociala ändamål Pdf, 231.2 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00435


2020-12-21Återvinningsbart vid Västerskog Pdf, 47.3 kB.Lars-Göran Bromander (S)2020/00365
 

Inkomna motioner 2019


DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2019-02-25Håbo kommuns
politiska organisation samt arvodesregler Pdf, 354.7 kB.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2019/00005KF § 123 2019 Pdf, 191.3 kB.2019-02-25Återvändarbidrag och återetableringsstöd Pdf, 523.8 kB.Carol Lundahl Moore (SD), Thomas Moore (SD)2019/00095KF § 127 2019 Pdf, 30.2 kB.2019-02-25Tiggeriförbud i kommunens lokala ordningsföreskrifter Pdf, 559.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00092KF § 112 2019 Pdf, 180.9 kB.2019-02-25Kolonilotter och områden Pdf, 513.1 kB.Ann-Sofie Borg (SD)2019/00093KF § 14 2020 Pdf, 142.8 kB.2019-02-25Etablera isbana för friåkning utomhus Pdf, 412.4 kB.Carol Lundahl Moore (SD), Thomas Moore (SD)2019/00094KF § 15 2020 Pdf, 136.4 kB.2019-04-01Stopp för
återvändande IS-terrorister till Håbo kommun Pdf, 464.8 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00156KF § 124 2019 Pdf, 224.9 kB.2019-04-01Trygga skolvägar Pdf, 342.5 kB.Anders Eklöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Thomas Moore (SD)2019/00157KF § 8 2020 Pdf, 49.2 kB.2019-06-17Skapande av ett innovationscenter för miljöföretag Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2019/00250KF § 171 2019 Pdf, 27.3 kB.2019-06-17Fossilbränslefria transporter Pdf, 49.6 kB, öppnas i nytt fönster.Fredrik Anderstedt (S)2019/00245KF § 170 2019 Pdf, 149.9 kB.2019-06-17Anlägg blomsterängar Pdf, 435.3 kB, öppnas i nytt fönster.Fredrik Anderstedt (S)2019/00244KF § 150 2020 Pdf, 196.3 kB.2019-06-17Håbo kommun, bäst i Sverige på LED-lampor Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2019/00251KF § 152 2019 Pdf, 151.4 kB.2019-09-30Policy för erbjudande av modersmålsundervisning Pdf, 1.2 MB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00341KF § 69 2021 Pdf, 223 kB.2019-09-30Trygghetsfilter Pdf, 424 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00342KF § 9 2020 Pdf, 50.1 kB.2019-09-30Anlägg gång-och cykelväg mellanBro och Bålsta mot Enköping Pdf, 117.9 kB.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2019/00343KF § 50 2020 Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.2019-12-09Extra val Pdf, 127.8 kB.Owe Fröjd (Båp)2019/00433KF § 49 2020 Pdf, 136.9 kB, öppnas i nytt fönster.2019-12-09Levandegör med
hjälp av QR-koder Pdf, 490.4 kB.Anders Ekelöf (SD), Tiina Fransson (SD)2019/00436KF § 149 2020 Pdf, 202.6 kB.2019-12-09Krav på utdrag ur belastningsregister vid anställning inom vård och omsorg Pdf, 232.1 kB.Ann-Sofi Borg (SD)2019/00438KF § 42 2021 Pdf, 198.7 kB.


Inkomna motioner 2018


DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2018-05-07Grannsamverkan Pdf, 174.3 kB.Lars-Göran Bromander (S)2018/00256KF § 48 2020 Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.2018-05-07Lokalförankra Jan Fridegårdpriset Pdf, 234.9 kB.Michael Rubbestad (SD)2018/00347KF § 106 2019 Pdf, 139.4 kB.2018-05-07Håll Håbo rent Pdf, 128.3 kB.Robert Kohlström (SD)2018/00348


KF § 163 2018 Pdf, 27.9 kB.


2018-06-11Bättre skolmat Pdf, 183.6 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00470KF § 169 2019 Pdf, 155.7 kB.2018-06-11Enklare bygglov Pdf, 207.9 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00471


KF § 36 2019 Pdf, 30.7 kB.


2018-06-11Fler villatomter Pdf, 185.9 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00472KF § 105 2019 Pdf, 145.6 kB.2018-06-11Flyktingpolitiskt program Pdf, 181.2 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00473KF § 37 2019 Pdf, 28.1 kB.2018-06-11Förskola Viby Äng, Krägga Pdf, 184.2 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00474KF § 70 2021 Pdf, 202 kB.2018-06-11Gästhamn och camping Pdf, 215.3 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00475KF § 12 2020 Pdf, 27.7 kB.2018-06-11Källsortering med flerfack Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00476KF § 109 2019 Pdf, 153.7 kB.2018-06-11Kommunala ordningsvakter Pdf, 179.2 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00477KF § 47 2020 Pdf, 145.2 kB, öppnas i nytt fönster.2018-06-11Mer sportlovsaktiviteter Pdf, 202.8 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00478KF § 126 2019 Pdf, 31.7 kB.2018-06-11Pendeltågsstation Västra Bålsta Pdf, 181.9 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00479KF § 108 2019 Pdf, 136 kB.2018-06-11SL-kort gymnasiet Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00480KF § 110 2019 Pdf, 32.1 kB.2018-06-11Vändplats för UL i Viby Äng Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00469KF § 111 2019 Pdf, 135.8 kB.2018-06-11Kostnadsfria resor för pensionärer Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.Agneta Hägglund (S)2018/0047KF § 149 2019 Pdf, 180.4 kB.2018-12-10Kommunal folkomröstning om Vidablick Pdf, 240.3 kB.Michael Rubbestad (SD)2018/00961KF § 83 2019 Pdf, 31.8 kB.2018-12-10Förändrad struktur för kommunal äldreomsorg Pdf, 226 kB.Ann-Sofie Borg (SD)2018/00960KF § 124 2019 Pdf, 138 kB.2018-12-10Åtgärda Aronsborgs båtplats Pdf, 153.2 kB.Erik Nylén (SD), Robert Kohlström (SD)2018/00963KF § 13 2020 Pdf, 63.7 kB.2018-12-10Regelverk för arkitektoniskt formspråk Pdf, 253.8 kB.Michael Rubbestad (SD)2018/00962KF § 11 2020 Pdf, 50.5 kB.
Inkomna motioner 2017


DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2017-02-27Ersättningsplan för Björkvallen Pdf, 8.4 kB.Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S)2017/00151KF § 61 2017 Pdf, 284.9 kB.2017-02-27Upprustning och utveckling av Bålsta minigolfbana Pdf, 127.4 kB.Owe Fröjd (Båp)2017/00135KF § 91 2017 Pdf, 285.7 kB.2017-04-03Fartdämpande åtgärder på Kraftleden Pdf, 129.3 kB.Owe Fröjd (Båp)2017/00282KF § 7 2018 Pdf, 123.8 kB.2017-04-03Uppmuntra kontakt mellan skolor och föreningar för att främja ungas hälsa Pdf, 71.8 kB.Linnea Bjuhr (SD)2017/00283KF § 118 2017 Pdf, 270.5 kB.2017-06-12Förändring av fullmäktiges mötesstruktur Pdf, 181.9 kB.Michael Rubbestad (SD)2017/00403KF § 93 2017 Pdf, 280.6 kB.2017-06-12Införande av verksamhetsbesök Pdf, 210.9 kB.Michael Rubbestad (SD)2017/00402KF § 117 2017 Pdf, 272.6 kB.2017-06-12Inrättande av lokal förmedling för arbetskraft Pdf, 240.8 kB.Bengt Björkman (SD)2017/00395KF § 119 2017 Pdf, 270.4 kB.2017-06-12Namnbyte till "Bålsta handelsplats" Pdf, 134.3 kB.Bengt Björkman (SD), Michael Rubbestad (SD)2017/00372KF § 8 2018 Pdf, 120.9 kB.2017-09-25Motionsregister på kommunens hemsida Pdf, 164.4 kB.Michael Rubbestad (SD)2017/00413KF § 142 2017 Pdf, 313.5 kB.2017-09-25Subventionerade bussresor för våra pensionärer Pdf, 7.3 kB.Agneta Hägglund (S)2017/00578KF § 95 2018 Pdf, 17.6 kB.2017-09-25Miljövecka Pdf, 54.4 kB.Fredrik Anderstedt (S)2017/00584KF § 94 2018 Pdf, 11.5 kB.2017-09-25Säkrare trafikmiljö i Idealbyn Pdf, 266.6 kB.Fredrik Anderstedt (S)2017/00585KF § 141 2017 Pdf, 313.6 kB.2017-09-25Skolavslutningar i kyrkan Pdf, 67.4 kB.Linnea Bjuhr (SD)2017/00583KF § 6 2018 Pdf, 21.7 kB.2017-10-30Öppna Café Fridegård på kvällar och helger Pdf, 98.9 kB.Agneta Hägglund (S)2017/00670KF § 107 2019 Pdf, 49.5 kB.

 
DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2016-02-24Motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra offentliga platser i Håbo kommun Pdf, 34.6 kB.Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S)2016/128KF § 92 2016 Pdf, 128.9 kB.2016-02-25Motion: Försäljning av fastighet i Draget Pdf, 31.8 kB.Lars-Göran Bromander (S)2016/130KF § 142 2016 Pdf, 122.8 kB.2016-02-25Motion: Inrättande av korttidsboende i Håbo kommun Pdf, 27.4 kB.Eva Staake (S), Agneta Hägglund (S)2016/133KF § 120 2017 Pdf, 285.7 kB.2016-02-29Motion: Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor Pdf, 97.1 kB.Linnea Bjuhr (SD), Pirjo Thonfors (SD)2016/166KF § 39 2017 Pdf, 30.9 kB.2016-04-04Motion: Meriterande med folkbokföring vid kommunala anställningar Pdf, 276.1 kB.Michael Rubbestad (SD)2016/227KF § 121 2016 Pdf, 35 kB.2016-06-13Motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen Pdf, 58 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/355KF § 40 2017 Pdf, 32.9 kB.2016-06-13Motion: Ritualslaktat kött i kommunens verksamheter Pdf, 94.5 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/356KF § 37 2017 Pdf, 37.2 kB.2016-06-13Motion: Reformerat kösystem Håbohus Pdf, 20.9 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/384KF § 141 2016 Pdf, 129.7 kB.2016-06-13Motion: Lokal kontanthantering Pdf, 20.7 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/383KF § 118 2016 Pdf, 29.4 kB.2016-06-13Motion: Kommunal hyresgaranti Pdf, 23.1 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/382KF § 42 2017 Pdf, 38.5 kB.2016-09-26Motion: Inrättande av samåkningsparkering Pdf, 485.7 kB.Michael Rubbestad (SD)2016/516KF § 42 2017 Pdf, 33.7 kB.2016-09-26Motion: Belysning på kommunens förskolor Pdf, 275.4 kB.Michael Rubbestad (SD)2016/517KF § 94 2017 Pdf, 282.5 kB.2016-09-26Motion: Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet Pdf, 98.9 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/525KF § 13 2017 Pdf, 144.6 kB.2016-12-12Motion: Fritidsbank Pdf, 44.7 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/674KF § 59 2017 Pdf, 282.9 kB.2016-12-12Motion: Folkomröstning om kommunalt invandringsmottagande Pdf, 117.2 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/676KF § 72 2017 Pdf, 188.8 kB.

DatumTitelInlämnat avNummerBeslut2012-06-07


Avseende införande av Kämpemodell i grundskolan, motionärer Pdf, 41.8 kB.


Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M)2012.1886


KF § 7 2013 Pdf, 52.7 kB.


2012-05-30


Införande av rutiner för att förebygga att barn vräks Pdf, 51 kB.


Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP)2012.1832


KF § 118 2014 Pdf, 107.7 kB.


2012-05-30


Konkurrenssättning av hemsjukvården genom LOV Pdf, 36.8 kB.


Carina Lund (M)2012.1835


KF § 47 2013 Pdf, 76.2 kB.


2012-05-15


Demensteam i Håbo Pdf, 120.3 kB.


Berith Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP)2012.1780


KF § 32 2013 Pdf, 165.3 kB.


2012-04-16


Unga som lär äldre, Håbo kommun kan underlätta för pensionärer att inhämta viktig samhällsinformation genom moderna kommunikationssystem Pdf, 343.4 kB.


Lisbeth Bolin (C)2012.1312


KF § 49 2013 Pdf, 56.7 kB.


2012-04-04


Ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga Pdf, 51.2 kB.


Anders Nilfjord (FP)2012.1139


KF § 70 2013 Pdf, 229.6 kB.


2012-03-21


System med politiska lärlingar Pdf, 88.9 kB.


Tomas Alm (FP)2012.982


2012-03-19


Angående "grön" asfalt Pdf, 38.8 kB.


Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP)2012.926


KF § 104 2012 Pdf, 97.4 kB.


2012-02-15


Angående inrättande av E-tjänst för enklare bygglovshandläggning Pdf, 50.3 kB.


Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP)2012.485


KF § 50 2013 Pdf, 111.1 kB.


2012-02-15


Fler ungdomar i jobb Pdf, 120.2 kB.


Tomas Alm (FP)2012.483


KF § 9 2013 Pdf, 57.8 kB.


2012-01-24


Uppföljning och effektivisering av kommunfullmäktiges sammanträden Pdf, 65.9 kB.


Nihad Hodzic (C)2012.192


KF § 91 2013 Pdf, 186.3 kB.
DatumTitelInlämnat avNummerBeslut2011-12-14


Inrättande av tillfälliga fullmäktigeberedningar Pdf, 83.8 kB.


Göran Eriksson (C), Tomas Alm (FP), Fred Rydberg (KD) & Karl Henrik Nanning (M)2011.3264


KF § 48 2013 Pdf, 72.4 kB.


2011-12-06


Snabbrapport från sammanträden Pdf, 58.6 kB.


Tomas Alm (FP)2011.3096


KF § 8 2013 Pdf, 83.1 kB.


2011-12-06


Om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar Pdf, 45.2 kB.


Tomas Alm (FP)2011.3098


KF § 105 2012 Pdf, 177.1 kB.


2011-11-28


Om möten på kvällstid Pdf, 45.8 kB.


Karl-Henrik Nanning (M) och Carina Lund (M)2011.3020


KF § 139 2012 Pdf, 55.6 kB.


2011-11-06


Om nämnders och styrelsers ärendeinnehåll Pdf, 45.8 kB.


Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP)2011.3020


KF § 10 2013 Pdf, 121.9 kB.


2011-11-02


Om Håbo kommuns långsiktiga ekonomi Pdf, 69.8 kB.


Carina Lund (M) och Lennart Carlsson (M)2011.2669


KF § 103 2012 Pdf, 340.1 kB.


2011-10-28


Gällande offentlig motionsredovisning Pdf, 74.8 kB.


Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP)2011.2639


KF § 72 2012 Pdf, 27.3 kB.


2011-10-20


Om medresenär vid beviljad färdtjänst Pdf, 66.2 kB.


Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP)2011.2534


KF § 48 2012 Pdf, 20 kB.


2011-10-19


Den papperslösa politikerorganisationen Pdf, 220.6 kB.


Nils-Åke Mårheden (M)2011.2536


KF § 73 2012 Pdf, 23.2 kB.


2011-09-05


Om översyn av skolornas arbete mot mobbning Pdf, 90.7 kB.


Anders Nilfjord (FP)2011.2012


KF § 47 2012 Pdf, 30.5 kB.


2011-06-13


Om råttsäkrade uteserveringar Pdf, 73.6 kB.


Nina Lagh (M) och Carina Lund (M)2011.1559


KF § 12 2012 Pdf, 21.9 kB.


2011-06-01


Om ändrad policy för ordförandeskap i demokratiberedningen Pdf, 56.8 kB.


Tomas Alm (FP och Lisbeth Bolin (C)2011.1448


KF § 46 2012 Pdf, 25.1 kB.


2011-05-18


Om parboendegaranti Pdf, 128.9 kB.


Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP)2011.1265


KF § 14 2012 Pdf, 27.4 kB.


2011-05-18


Angående åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter Pdf, 210.9 kB.


Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP)2011.1267


KF § 33 2012 Pdf, 27.3 kB.


2011-05-17


Folkpartiet vill ha lärare på alla lektioner Pdf, 44 kB.


Anders Nilfjord (FP), Tomas Alm (FP), Håkan Welin (FP) och Berith Skiöld (FP)2011.1254


KF § 13 2012 Pdf, 34.3 kB.


2011-05-08


Om skollokaler för Läraskolan och Potentia Education Pdf, 84.2 kB.


Nina Lagh (M) och Karl-Henrik Nanning (M)2011.1155


KF § 106 2012 Pdf, 110.3 kB.


2011-05-08


Om kommunal revision av föreningar Pdf, 63.3 kB.


Björn Hedö (M), Tomas Alm (FP), Göran Eriksson (C) och Fred Rydberg (KD)2011.1152


KF § 108 2011 Pdf, 22.4 kB.


2011-04-20


Ligga i framkant när det gäller matkvalitet med miljöprofil Pdf, 57.6 kB.


Frank Nilsson (KD) och fred Rydberg (KD)2011.990


KF § 74 2012 Pdf, 27.7 kB.


2011-02-22


Medlemskap i Sveriges Ekokommuner Pdf, 64 kB.


Fred Rydberg (KD)2011.395


KF § 84 2011 Pdf, 31.1 kB.Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster