Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige och leder alltid till att fullmäktige tar ställning till ärendet genom ett beslut.

Motioner bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige som beslutar om förslaget. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige tar ställning till ärendet genom ett beslut.

Inkomna motioner

Här finns inkomna motioner från år 2011 och framåt. Du kan även läsa kommunfullmäktiges beslut för de motioner som är slutbehandlade av fullmäktige.

Inkomna motioner under året.

Datum

Titel

Inlämnat av

Diarienummer

Beslut

2024-02-26

Pedagogisk måltidsavgift Pdf, 52.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2024/254


2024-02-26

Benämningen pedagog Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2024/255


2024-02-26

Avskaffning av LOV i Håbo kommun Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Robin Jansson Eriksson (V)

2024/356


2024-02-26

Förslag till namngivning av vägar och gator i anslutning till Åbergs museum efter Lasse Åbergs verk Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Michael Rubbestad (SD)

2024/371


2024-04-08

Inomhushall Pdf, 69.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2024/598


2024-04-08

Ta bort plattorna från förskolan Pdf, 44.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2024/636


2024-04-08

Minska lärarnas administrativa arbete Pdf, 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2024/637


2024-04-08

Tydligare uppföljning och efterlevnad av politiska beslut Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Frida Herman (HD)

2024/648


2024-04-08

Införa årlig dag för kommunens seniorer Pdf, 202.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Frida Herman (HD)

2024/651


2024-04-08

Måltider under lov till barn och unga i ekonomisk utsatthet Pdf, 372.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frida Herman (HD)

2024/656


2024-04-08

Införa kommungemensam introduktion för nyanställda Pdf, 233.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Frida Herman (HD)

2024/657


2024-04-08

Om att Håbo kommun skall genomgå Barnrättsresan Pdf, 238.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Frida Herman (HD)

2024/658


2024-04-08

Införa samarbete för fristående barnrättsombud Pdf, 240.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Frida Herman (HD)

2024/660


2024-04-08

Bättre tillgänglighet på kommunens webbplats Pdf, 599 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Anderstedt (S)

2024/664


 

Inkomna motioner under året.

Datum

Titel

Inlämnat av

Diarienummer

Beslut

2023-02-27

Kameraövervakning av vänthall på Bålsta station Pdf, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lars-Göran Bromander (S)

2023/215


2023-02-27

Inrätta en arvodeskommitté Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Susanna Kraftelid (HD)

2023/230


2023-02-27

Marknadsplats i Bålsta centrum Pdf, 381.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anna Söder Rytterholm (MP)

2023/235

KF 2024-02-26 § 30 Pdf, 154.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Säkra elförsörjningen på Håbos vård- och omsorgsboenden Pdf, 94.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Susanna Kraftelid (HD)

2023/231

KF 2023-12-11 § 218 Pdf, 161.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Säkra personalens kompetens i brandsäkerheten Pdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Susanna Kraftelid (HD)

2023/232

KF 2023-11-13 § 190 Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Säkra verksamheternas kontinuitetsplaner Pdf, 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Susanna Kraftelid (HD)

2023/233

KF 2023-12-11 § 219 Pdf, 152.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Utred möjligheten att införa narkotikasök på grundskolor och gymnasiet Pdf, 285.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2023/234

KF 2023-12-11 § 220 Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-27

Ändra i riktlinjer för ärendehantering Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Susanna Kraftelid (HD)

2023/240


2023-02-27

Låt Vibyskolan byggas, bedrivas och förvaltas av en fristående huvudman Pdf, 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Susanna Kraftelid (HD)

2023/237

KF 2023-11-13 § 191 Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-03

Parkering i Slottsskogsleden Pdf, 596.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Anderstedt (S)

2023/00404

KF 2023-12-11 § 225 Pdf, 151.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-03

Erbjud Ukrainska flyktingar SFI-utbildning genom kommunal vuxenutbildning Pdf, 596.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2023/00412

KF 2023-12-11 § 221 Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-03

Inrättande av särskilda undervisningsgrupper i Håbo kommun Pdf, 546 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2023/00413

KF 2024-02-26 § 32 Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-09

Underhåll och upprustning av Bålsta pendelstation Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Christer Persson (S)

2023/542

KF 2023-12-11 § 227 Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-09

Beredskapsmark Pdf, 74.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Somir Sinharay (L)

2023/571

KF 2023-12-11 § 222 Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-09

Byggklara tomter för egnahem Pdf, 440.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Rasmus Kraftelid (HD)

2023/594


2023-05-09

Bostäder till våra ungdomar Pdf, 437.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rasmus Kraftelid (HD)

2023/595

KF 2023-12-11 § 223 Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-09

Bostäder till våra äldre Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster.

Rasmus Kraftelid (HD)

2023/596

KF 223-12-11 § 224 Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-12

Genomföra en omorganisation och utveckling av näringslivsenheten Pdf, 52.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Agneta Hägglund (S)

2023/681

KF 2023-12-11 § 226 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-12

Hållbarhetsperspektivet i kommunens tjänsteskrivelser Pdf, 312.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anna Söder-Rytterholm (MP)

2023/730


2023-06-12

Könsneutrala toaletter i kommunhuset Pdf, 307.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anna Söder-Rytterholm (MP)

2023/736

KF 2024-02-26 § 31 Pdf, 152.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-10-02

Problem med kanadagäss och vildsvin Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Lars-Göran Bromander (S)

2023/895


2023-10-02

Service- och trygghetspunkt i Skokloster Pdf, 602.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Anderstedt (S)

2023/905

KF 2024-04-08 § 51 Pdf, 73.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-11-13

Handlingsplan mot välfärdsbrott Pdf, 42.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Anderstedt (S)

2023/01399


2023-11-13

Värdskap för Sveriges ekokommuner Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Anderstedt (S)

2023/01404


2023-12-11

Verka för att inrätta en kvinnojour i Håbo kommun Pdf, 100.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Agneta Hägglund (S)

2023/01538


2023-12-11

Ta fram en riktlinje för försäljning av kommunal egendom Pdf, 313.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anna Söder (MP)

2023/01593


2023-12-11

Översyn av säkerhet och skderisk vid pendeltågstationen i Bålsta Pdf, 311.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anna Söder (MP)

2023/01594Inkomna motioner för år 2022.

Datum

Titel

Inlämnat av

Diarienummer

Beslut

2022-02-07

Kontroll av företag som anlitas av Håbo kommun Pdf, 382.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lars-Göran Bromander (S)

2022/254

KF §54 2023-04-03 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-02-28

Hembygdsgård Pdf, 206.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2022/305

KF §233 2022-12-12 Pdf, 136.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-02-28

Utebliven ersättning vid grova brott Pdf, 158.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2022/306


2022-02-28

Vikingaby Pdf, 181.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2022/307

KF §232 2022-12-12 Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-01

Utredning om införande av enprocentsregeln vid om och nybyggnation i Håbo kommun Pdf, 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V)

2022/318

KF §119 2022 Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

15-minuterstrafiek på pendeltåget Pdf, 142.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1002

KF 2023-10-02 § 155 Pdf, 522.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Anropsstyrd kollektivtrafik Pdf, 131.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1003

KF 2022-12-12 § 236

2022-06-13

Bättre service till allmänheten och våra företagare Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1004

KF 2024-02-26 § 34 Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Bygg med sans och balans och ökad medborgardialog Pdf, 130.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1005

KF 2022-11-07 §159 Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Enklare och snabbare bygglov Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1006

KF 2022-12-12 § 238 Pdf, 113.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Planläggning av fler villatomter Pdf, 133.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1007

KF 2022-11-07 §155 Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Flexibelt sport- och höstlov Pdf, 135.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1008

KF 2022-12-12 § 235 Pdf, 137.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Nytt flyktingpolitiskt program Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1009

KF 2023-10-02 § 151 Pdf, 896.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Nya förskolor i Krägga och Viby Äng Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1010

KF 2023-06-12 §109 Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Kameraövervakning på offentliga platser Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1011

KF22-12-12 §231 Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Kommunalt annställda ordningsvakter/väktare Pdf, 133.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1012

KF 2024-02-26 § 34 Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Upprustning och utveckling av Bålsta minigolfbana Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1013

KF §55 2023-04-03 Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Reservvattentäkt Pdf, 134.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1014

KF 2023-10-02 § 153 Pdf, 440.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Tillagningskök Pdf, 129.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1015

KF2023-06-12 §111 Pdf, 156.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

En till pendeltågsstation, Bålsta Västra, och infartsparkering Pdf, 135.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1016


2022-06-13

Inrättande av Regional Vårdcentral med mera Pdf, 147.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Owe Fröjd (Båp)

2022/1017

KF 2022-11-07 §157 Pdf, 164.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-11-07

Valstugor Pdf, 37.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lars-Göran Bromander (S)

2022/01470

KF 2023-10-02 § 154 Pdf, 282.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-11-07

Subventionerade resor för pensionärer under lågtrafik

Lars-Göran Bromander (S)

2022/01566

KF 2023-10-02 § 157 Pdf, 426.1 kB, öppnas i nytt fönster.DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2021-02-22Kompensationsledighet Pdf, 71 kB.Agneta Hägglund (S)2021/86KF 2023-06-12 §110 Pdf, 151.5 kB, öppnas i nytt fönster.2021-02-22Satsningar inom vård och omsorg Pdf, 105.3 kB.Agneta Hägglund (S)2021/87KF 2023-10-02 § 156 Pdf, 524.1 kB, öppnas i nytt fönster.2021-02-22Ljusföroreningar Pdf, 251.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/98
KF 2022-11-07 §156 Pdf, 165.4 kB, öppnas i nytt fönster.


2021-02-22Föreningsbidrag Pdf, 174.6 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/99


2021-02-22Utveckla LOV i Håbo Pdf, 387.8 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/100KF §65 2022 Pdf, 160.2 kB, öppnas i nytt fönster.2021-02-22Förskola i Krägga Pdf, 219.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/102


2021-05-10Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda Pdf, 259.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/237KF §64 2022 Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.2021-05-10Bevara och rusta upp Villa Lydia Pdf, 241.1 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2021/238KF §234

2022-12-12


2021-11-02

Trygghetspaket - tiggeriförbud Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2021/00466

KF§118 Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-26 Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Ordningsregler i skolan Pdf, 204.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2021/00465

KF §72 2023 Pdf, 158.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Krafttag mot det organiserade tiggeriet Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2021/00466

KF§118 2022 Pdf, 283.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Nolltolerans mot klotter Pdf, 215.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2021/00467

KF §63 2022 Pdf, 153.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

En timme fysisk aktivitet om dagen Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2021/00468

KF 2022-11-07 §158 Pdf, 162 kB.

2021-11-08

Vårt Håbo 2040 Pdf, 193.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2021/00469

KF§117 2022 Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Ta ansvar för våra ödehus Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna i Håbo

2021/00470

KF § 62 2022 Pdf, 158.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-12-13

Projekt med sex timmars arbetsdag Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)

2021/00510

KF 2023-10-02 § 152 Pdf, 322.6 kB, öppnas i nytt fönster.DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2020-02-24Spa-anläggning för våra äldre Pdf, 20.8 kB.Agneta Hägglund (S)2020/81KF § 41 2021 Pdf, 243.2 kB.2020-06-29Handikappramp vid kommunala badplatser Pdf, 214.3 kB, öppnas i nytt fönster.Ann-Sofi Borg (SD)2020/00157
2020-06-29Ta bort bron från järnvägsparken Pdf, 101.8 kB, öppnas i nytt fönster.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00221


2020-06-29Etablera fler utegym Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00222KF § 68 2021 Pdf, 192.1 kB.2020-06-29Införande av marknadsdag Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00223KF § 40 2021 Pdf, 199.6 kB.2020-06-29Utegym i Kvarnkojan Pdf, 128.1 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2020/00240


2020-06-29Gestaltningsplan Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2020/00242KF 2022-12-12 §237 Pdf, 149.3 kB, öppnas i nytt fönster.2020-09-28Personalpolitiskt program Pdf, 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2020/00303


2020-09-28Språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen Pdf, 358.7 kB, öppnas i nytt fönster.Ann-Sofi Borg (SD)2020/00348KF §34 2022 Pdf, 152.1 kB, öppnas i nytt fönster.2020-09-28Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.Michael Rubbestad (SD)2020/00347KF § 39 2021 Pdf, 208.9 kB.2020-12-21Kärnvapenfri framtid för Håbo kommun Pdf, 125.5 kB.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2020/00443KF §61 2022 Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.2020-12-21Procentuell avsättning till bostadssociala ändamål Pdf, 231.2 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2020/00435


2020-12-21Återvinningsbart vid Västerskog Pdf, 47.3 kB.Lars-Göran Bromander (S)2020/00365

Inkomna motioner 2019


DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2019-02-25Håbo kommuns
politiska organisation samt arvodesregler Pdf, 354.7 kB.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2019/00005KF § 123 2019 Pdf, 191.3 kB.2019-02-25Återvändarbidrag och återetableringsstöd Pdf, 523.8 kB.Carol Lundahl Moore (SD), Thomas Moore (SD)2019/00095KF § 127 2019 Pdf, 30.2 kB.2019-02-25Tiggeriförbud i kommunens lokala ordningsföreskrifter Pdf, 559.7 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00092KF § 112 2019 Pdf, 180.9 kB.2019-02-25Kolonilotter och områden Pdf, 513.1 kB.Ann-Sofie Borg (SD)2019/00093KF § 14 2020 Pdf, 142.8 kB.2019-02-25Etablera isbana för friåkning utomhus Pdf, 412.4 kB.Carol Lundahl Moore (SD), Thomas Moore (SD)2019/00094KF § 15 2020 Pdf, 136.4 kB.2019-04-01Stopp för
återvändande IS-terrorister till Håbo kommun Pdf, 464.8 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00156KF § 124 2019 Pdf, 224.9 kB.2019-04-01Trygga skolvägar Pdf, 342.5 kB.Anders Eklöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Thomas Moore (SD)2019/00157KF § 8 2020 Pdf, 49.2 kB.2019-06-17Skapande av ett innovationscenter för miljöföretag Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2019/00250KF § 171 2019 Pdf, 27.3 kB.2019-06-17Fossilbränslefria transporter Pdf, 49.6 kB, öppnas i nytt fönster.Fredrik Anderstedt (S)2019/00245KF § 170 2019 Pdf, 149.9 kB.2019-06-17Anlägg blomsterängar Pdf, 435.3 kB, öppnas i nytt fönster.Fredrik Anderstedt (S)2019/00244KF § 150 2020 Pdf, 196.3 kB.2019-06-17Håbo kommun, bäst i Sverige på LED-lampor Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2019/00251KF § 152 2019 Pdf, 151.4 kB.2019-09-30Policy för erbjudande av modersmålsundervisning Pdf, 1.2 MB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00341KF § 69 2021 Pdf, 223 kB.2019-09-30Trygghetsfilter Pdf, 424 kB.Sverigedemokraterna i Håbo2019/00342KF § 9 2020 Pdf, 50.1 kB.2019-09-30Anlägg gång-och cykelväg mellanBro och Bålsta mot Enköping Pdf, 117.9 kB.Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V)2019/00343KF § 50 2020 Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.2019-12-09Extra val Pdf, 127.8 kB.Owe Fröjd (Båp)2019/00433KF § 49 2020 Pdf, 136.9 kB, öppnas i nytt fönster.2019-12-09Levandegör med
hjälp av QR-koder Pdf, 490.4 kB.Anders Ekelöf (SD), Tiina Fransson (SD)2019/00436KF § 149 2020 Pdf, 202.6 kB.2019-12-09Krav på utdrag ur belastningsregister vid anställning inom vård och omsorg Pdf, 232.1 kB.Ann-Sofi Borg (SD)2019/00438KF § 42 2021 Pdf, 198.7 kB.


Inkomna motioner 2018


DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2018-05-07Grannsamverkan Pdf, 174.3 kB.Lars-Göran Bromander (S)2018/00256KF § 48 2020 Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.2018-05-07Lokalförankra Jan Fridegårdpriset Pdf, 234.9 kB.Michael Rubbestad (SD)2018/00347KF § 106 2019 Pdf, 139.4 kB.2018-05-07Håll Håbo rent Pdf, 128.3 kB.Robert Kohlström (SD)2018/00348


KF § 163 2018 Pdf, 27.9 kB.


2018-06-11Bättre skolmat Pdf, 183.6 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00470KF § 169 2019 Pdf, 155.7 kB.2018-06-11Enklare bygglov Pdf, 207.9 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00471


KF § 36 2019 Pdf, 30.7 kB.


2018-06-11Fler villatomter Pdf, 185.9 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00472KF § 105 2019 Pdf, 145.6 kB.2018-06-11Flyktingpolitiskt program Pdf, 181.2 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00473KF § 37 2019 Pdf, 28.1 kB.2018-06-11Förskola Viby Äng, Krägga Pdf, 184.2 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00474KF § 70 2021 Pdf, 202 kB.2018-06-11Gästhamn och camping Pdf, 215.3 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00475KF § 12 2020 Pdf, 27.7 kB.2018-06-11Källsortering med flerfack Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00476KF § 109 2019 Pdf, 153.7 kB.2018-06-11Kommunala ordningsvakter Pdf, 179.2 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00477KF § 47 2020 Pdf, 145.2 kB, öppnas i nytt fönster.2018-06-11Mer sportlovsaktiviteter Pdf, 202.8 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00478KF § 126 2019 Pdf, 31.7 kB.2018-06-11Pendeltågsstation Västra Bålsta Pdf, 181.9 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00479KF § 108 2019 Pdf, 136 kB.2018-06-11SL-kort gymnasiet Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00480KF § 110 2019 Pdf, 32.1 kB.2018-06-11Vändplats för UL i Viby Äng Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.Owe Fröjd (Båp)2018/00469KF § 111 2019 Pdf, 135.8 kB.2018-06-11Kostnadsfria resor för pensionärer Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.Agneta Hägglund (S)2018/0047KF § 149 2019 Pdf, 180.4 kB.2018-12-10Kommunal folkomröstning om Vidablick Pdf, 240.3 kB.Michael Rubbestad (SD)2018/00961KF § 83 2019 Pdf, 31.8 kB.2018-12-10Förändrad struktur för kommunal äldreomsorg Pdf, 226 kB.Ann-Sofie Borg (SD)2018/00960KF § 124 2019 Pdf, 138 kB.2018-12-10Åtgärda Aronsborgs båtplats Pdf, 153.2 kB.Erik Nylén (SD), Robert Kohlström (SD)2018/00963KF § 13 2020 Pdf, 63.7 kB.2018-12-10Regelverk för arkitektoniskt formspråk Pdf, 253.8 kB.Michael Rubbestad (SD)2018/00962KF § 11 2020 Pdf, 50.5 kB.
Inkomna motioner 2017


DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2017-02-27Ersättningsplan för Björkvallen Pdf, 8.4 kB.Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S)2017/00151KF § 61 2017 Pdf, 284.9 kB.2017-02-27Upprustning och utveckling av Bålsta minigolfbana Pdf, 127.4 kB.Owe Fröjd (Båp)2017/00135KF § 91 2017 Pdf, 285.7 kB.2017-04-03Fartdämpande åtgärder på Kraftleden Pdf, 129.3 kB.Owe Fröjd (Båp)2017/00282KF § 7 2018 Pdf, 123.8 kB.2017-04-03Uppmuntra kontakt mellan skolor och föreningar för att främja ungas hälsa Pdf, 71.8 kB.Linnea Bjuhr (SD)2017/00283KF § 118 2017 Pdf, 270.5 kB.2017-06-12Förändring av fullmäktiges mötesstruktur Pdf, 181.9 kB.Michael Rubbestad (SD)2017/00403KF § 93 2017 Pdf, 280.6 kB.2017-06-12Införande av verksamhetsbesök Pdf, 210.9 kB.Michael Rubbestad (SD)2017/00402KF § 117 2017 Pdf, 272.6 kB.2017-06-12Inrättande av lokal förmedling för arbetskraft Pdf, 240.8 kB.Bengt Björkman (SD)2017/00395KF § 119 2017 Pdf, 270.4 kB.2017-06-12Namnbyte till "Bålsta handelsplats" Pdf, 134.3 kB.Bengt Björkman (SD), Michael Rubbestad (SD)2017/00372KF § 8 2018 Pdf, 120.9 kB.2017-09-25Motionsregister på kommunens hemsida Pdf, 164.4 kB.Michael Rubbestad (SD)2017/00413KF § 142 2017 Pdf, 313.5 kB.2017-09-25Subventionerade bussresor för våra pensionärer Pdf, 7.3 kB.Agneta Hägglund (S)2017/00578KF § 95 2018 Pdf, 17.6 kB.2017-09-25Miljövecka Pdf, 54.4 kB.Fredrik Anderstedt (S)2017/00584KF § 94 2018 Pdf, 11.5 kB.2017-09-25Säkrare trafikmiljö i Idealbyn Pdf, 266.6 kB.Fredrik Anderstedt (S)2017/00585KF § 141 2017 Pdf, 313.6 kB.2017-09-25Skolavslutningar i kyrkan Pdf, 67.4 kB.Linnea Bjuhr (SD)2017/00583KF § 6 2018 Pdf, 21.7 kB.2017-10-30Öppna Café Fridegård på kvällar och helger Pdf, 98.9 kB.Agneta Hägglund (S)2017/00670KF § 107 2019 Pdf, 49.5 kB.

 
DatumTitelInlämnat avDiarienummerBeslut2016-02-24Motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra offentliga platser i Håbo kommun Pdf, 34.6 kB.Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S)2016/128KF § 92 2016 Pdf, 128.9 kB.2016-02-25Motion: Försäljning av fastighet i Draget Pdf, 31.8 kB.Lars-Göran Bromander (S)2016/130KF § 142 2016 Pdf, 122.8 kB.2016-02-25Motion: Inrättande av korttidsboende i Håbo kommun Pdf, 27.4 kB.Eva Staake (S), Agneta Hägglund (S)2016/133KF § 120 2017 Pdf, 285.7 kB.2016-02-29Motion: Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor Pdf, 97.1 kB.Linnea Bjuhr (SD), Pirjo Thonfors (SD)2016/166KF § 39 2017 Pdf, 30.9 kB.2016-04-04Motion: Meriterande med folkbokföring vid kommunala anställningar Pdf, 276.1 kB.Michael Rubbestad (SD)2016/227KF § 121 2016 Pdf, 35 kB.2016-06-13Motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen Pdf, 58 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/355KF § 40 2017 Pdf, 32.9 kB.2016-06-13Motion: Ritualslaktat kött i kommunens verksamheter Pdf, 94.5 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/356KF § 37 2017 Pdf, 37.2 kB.2016-06-13Motion: Reformerat kösystem Håbohus Pdf, 20.9 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/384KF § 141 2016 Pdf, 129.7 kB.2016-06-13Motion: Lokal kontanthantering Pdf, 20.7 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/383KF § 118 2016 Pdf, 29.4 kB.2016-06-13Motion: Kommunal hyresgaranti Pdf, 23.1 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/382KF § 42 2017 Pdf, 38.5 kB.2016-09-26Motion: Inrättande av samåkningsparkering Pdf, 485.7 kB.Michael Rubbestad (SD)2016/516KF § 42 2017 Pdf, 33.7 kB.2016-09-26Motion: Belysning på kommunens förskolor Pdf, 275.4 kB.Michael Rubbestad (SD)2016/517KF § 94 2017 Pdf, 282.5 kB.2016-09-26Motion: Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet Pdf, 98.9 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/525KF § 13 2017 Pdf, 144.6 kB.2016-12-12Motion: Fritidsbank Pdf, 44.7 kB.Fredrik Anderstedt (S)2016/674KF § 59 2017 Pdf, 282.9 kB.2016-12-12Motion: Folkomröstning om kommunalt invandringsmottagande Pdf, 117.2 kB.Linnea Bjuhr (SD)2016/676KF § 72 2017 Pdf, 188.8 kB.

DatumTitelInlämnat avNummerBeslut2012-06-07


Avseende införande av Kämpemodell i grundskolan, motionärer Pdf, 41.8 kB.


Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M)2012.1886


KF § 7 2013 Pdf, 52.7 kB.


2012-05-30


Införande av rutiner för att förebygga att barn vräks Pdf, 51 kB.


Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP)2012.1832


KF § 118 2014 Pdf, 107.7 kB.


2012-05-30


Konkurrenssättning av hemsjukvården genom LOV Pdf, 36.8 kB.


Carina Lund (M)2012.1835


KF § 47 2013 Pdf, 76.2 kB.


2012-05-15


Demensteam i Håbo Pdf, 120.3 kB.


Berith Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP)2012.1780


KF § 32 2013 Pdf, 165.3 kB.


2012-04-16


Unga som lär äldre, Håbo kommun kan underlätta för pensionärer att inhämta viktig samhällsinformation genom moderna kommunikationssystem Pdf, 343.4 kB.


Lisbeth Bolin (C)2012.1312


KF § 49 2013 Pdf, 56.7 kB.


2012-04-04


Ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga Pdf, 51.2 kB.


Anders Nilfjord (FP)2012.1139


KF § 70 2013 Pdf, 229.6 kB.


2012-03-21


System med politiska lärlingar Pdf, 88.9 kB.


Tomas Alm (FP)2012.982


2012-03-19


Angående "grön" asfalt Pdf, 38.8 kB.


Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP)2012.926


KF § 104 2012 Pdf, 97.4 kB.


2012-02-15


Angående inrättande av E-tjänst för enklare bygglovshandläggning Pdf, 50.3 kB.


Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP)2012.485


KF § 50 2013 Pdf, 111.1 kB.


2012-02-15


Fler ungdomar i jobb Pdf, 120.2 kB.


Tomas Alm (FP)2012.483


KF § 9 2013 Pdf, 57.8 kB.


2012-01-24


Uppföljning och effektivisering av kommunfullmäktiges sammanträden Pdf, 65.9 kB.


Nihad Hodzic (C)2012.192


KF § 91 2013 Pdf, 186.3 kB.
DatumTitelInlämnat avNummerBeslut2011-12-14


Inrättande av tillfälliga fullmäktigeberedningar Pdf, 83.8 kB.


Göran Eriksson (C), Tomas Alm (FP), Fred Rydberg (KD) & Karl Henrik Nanning (M)2011.3264


KF § 48 2013 Pdf, 72.4 kB.


2011-12-06


Snabbrapport från sammanträden Pdf, 58.6 kB.


Tomas Alm (FP)2011.3096


KF § 8 2013 Pdf, 83.1 kB.


2011-12-06


Om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar Pdf, 45.2 kB.


Tomas Alm (FP)2011.3098


KF § 105 2012 Pdf, 177.1 kB.


2011-11-28


Om möten på kvällstid Pdf, 45.8 kB.


Karl-Henrik Nanning (M) och Carina Lund (M)2011.3020


KF § 139 2012 Pdf, 55.6 kB.


2011-11-06


Om nämnders och styrelsers ärendeinnehåll Pdf, 45.8 kB.


Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP)2011.3020


KF § 10 2013 Pdf, 121.9 kB.


2011-11-02


Om Håbo kommuns långsiktiga ekonomi Pdf, 69.8 kB.


Carina Lund (M) och Lennart Carlsson (M)2011.2669


KF § 103 2012 Pdf, 340.1 kB.


2011-10-28


Gällande offentlig motionsredovisning Pdf, 74.8 kB.


Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP)2011.2639


KF § 72 2012 Pdf, 27.3 kB.


2011-10-20


Om medresenär vid beviljad färdtjänst Pdf, 66.2 kB.


Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP)2011.2534


KF § 48 2012 Pdf, 20 kB.


2011-10-19


Den papperslösa politikerorganisationen Pdf, 220.6 kB.


Nils-Åke Mårheden (M)2011.2536


KF § 73 2012 Pdf, 23.2 kB.


2011-09-05


Om översyn av skolornas arbete mot mobbning Pdf, 90.7 kB.


Anders Nilfjord (FP)2011.2012


KF § 47 2012 Pdf, 30.5 kB.


2011-06-13


Om råttsäkrade uteserveringar Pdf, 73.6 kB.


Nina Lagh (M) och Carina Lund (M)2011.1559


KF § 12 2012 Pdf, 21.9 kB.


2011-06-01


Om ändrad policy för ordförandeskap i demokratiberedningen Pdf, 56.8 kB.


Tomas Alm (FP och Lisbeth Bolin (C)2011.1448


KF § 46 2012 Pdf, 25.1 kB.


2011-05-18


Om parboendegaranti Pdf, 128.9 kB.


Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP)2011.1265


KF § 14 2012 Pdf, 27.4 kB.


2011-05-18


Angående åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter Pdf, 210.9 kB.


Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP)2011.1267


KF § 33 2012 Pdf, 27.3 kB.


2011-05-17


Folkpartiet vill ha lärare på alla lektioner Pdf, 44 kB.


Anders Nilfjord (FP), Tomas Alm (FP), Håkan Welin (FP) och Berith Skiöld (FP)2011.1254


KF § 13 2012 Pdf, 34.3 kB.


2011-05-08


Om skollokaler för Läraskolan och Potentia Education Pdf, 84.2 kB.


Nina Lagh (M) och Karl-Henrik Nanning (M)2011.1155


KF § 106 2012 Pdf, 110.3 kB.


2011-05-08


Om kommunal revision av föreningar Pdf, 63.3 kB.


Björn Hedö (M), Tomas Alm (FP), Göran Eriksson (C) och Fred Rydberg (KD)2011.1152


KF § 108 2011 Pdf, 22.4 kB.


2011-04-20


Ligga i framkant när det gäller matkvalitet med miljöprofil Pdf, 57.6 kB.


Frank Nilsson (KD) och fred Rydberg (KD)2011.990


KF § 74 2012 Pdf, 27.7 kB.


2011-02-22


Medlemskap i Sveriges Ekokommuner Pdf, 64 kB.


Fred Rydberg (KD)2011.395


KF § 84 2011 Pdf, 31.1 kB.Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster