Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nämnder

Håbo kommun har fem nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet. Till varje nämnd är en förvaltning knuten. Förvaltningen består av tjänstemän och verkställer nämndens beslut.

Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo kommun ska ha fem nämnder och en valnämnd. Valnämnden är främst aktiv i samband med val i kommunen. De fem andra nämnderna ansvarar var och en för olika delar av kommunens verksamheter.

De förtroendevalda politikerna i varje nämnd väljs av fullmäktige. Nämnderna får själva fatta beslut i frågor som rör förvaltningen och den fortlöpande verksamheten. Dessutom bereder nämnderna frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Håbo kommuns nämnder är:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Bygg- och miljönämnden
  • Socialnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Valnämnden

I vänstermenyn hittar du protokoll och kallelser för respektive nämnd.

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2018-01-10

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster