Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott fanns under perioden 2015-01-01 till 2016-10-31.