Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 21 att föra över personal- och förhandlingsutskottets ansvarsområde till kommunstyrelsens arbetstutskott. Utskottet upphörde därmed.

Personal- och förhandlingsutskottet företrädde tidigare kommunen som arbetsgivare, bland annat ifackliga förhandlingar Likaså ansvarade utskottet för frågor rörande förtroendevaldas arvoden och tolkning av arvodesreglementet.