Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 att kommunens tekniska verksamheter ska organiseras i en teknisk nämnd från och med 2019-01-01 istället för att hanteras av kommunstyrelsen. Därför förkortades också tekniska utskottets mandatperiod till att upphöra 2018-10-31.

Fram till 2019-01-01 hanterades tekniska frågor av kommunstyrelsen och bereddes via kommunstyrelsens arbetsutskott istället för av det tekniska utskottet.

Innan verksamheterna organiserades under kommunstyrelsen bereddes ärendena av miljö- och tekniknämnden.